"Намаляването на зависимостите от трети страни ще спомогне за реализацията на отворената стратегическа автономност на ЕС, но само ако е придружено с финансиране за подпомагане на европейския бизнес за изграждане на собствен капацитет и продукти."

Това подчерта заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски днес в Брюксел на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат "Телекомуникации".

Министрите на държавите членки на ЕС, отговорни за цифровата трансформация, приеха Акт за изкуствения интелект. С него се въвеждат първите стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект, съобщават от пресцентъра на Министерството на електронното управление.

В рамките на Съвета министрите са обсъдили въпроси, свързани с практическото прилагане на европейските законодателни и незаконодателни инструменти в цифровата област.

По време на политическия дебат българските представители са поставили акцент върху ангажираността и активната роля на всички заинтересовани страни - гражданското общество, бизнеса, академичните среди, при изпълнение на задълженията, които произтичат от новите цифрови актове.

Съветът прие Заключения за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз и Заключения за бъдещето на киберсигурността, а основна тема на дискусията по време на обяда са били цифровите умения.

Александър Йоловски е провел и двустранна среща с министъра на цифровизацията и половото равенство на Дания Мари Биер, като са обсъдили бъдещите приоритети на двете страни в областта на цифровата трансформация.

ЕС подкрепи ключово законодателство за изкуствения интелект

ЕС подкрепи ключово законодателство за изкуствения интелект

Блокът е пионер в регулациите в тази сфера