Българският културен клуб в Скопие - БККС призовава за честване на Мара Бунева в европейски дух.

"Днес, когато имаме Договор за добросъседски отношения между България и Р. Македония, в която са видими демократични тенденции и ясна евроатлантическа ориентация, БККС призовава обществеността на двете държави за мирно, цивилизовано и етично протичане на предстоящото честване", пишат те.

БККС обясняват, че през януари 1928 г. Мара Бунева привлича вниманието на международната общественост към "нерадостната съдба на подложените на жестоки инквизиции студенти от Скопие, Дойран, Велес, Крушево, Прилеп, Щип, Битоля, Струмица, Гевгели и др., изпълнявайки присъда над един самозабравил се насилник и отдавайки младия си живот в името на свободата, достойнството и свободното самоопределение на българското население ... Всички тези елементарни човешки права днес лежат в основата на универсалните принципи и ценности на Европа и демократичния свят".

"Мрачните сили от миналото целят противопоставяния, инциденти или ексцесии, които да се превърнат в препятствие по евроатлантическия път на Р. Македония. Участниците от двете страни на границата трябва да проявят гражданска и политическа зрялост и отговорност за провеждане на проявата в европейски дух", допълват от българския културен клуб.

БККС призовава българо-македонската комисия за исторически и образователни въпроси, "да изгради единно становище за Мара Бунева за да може подвигът й да обединява гражданите на двете държави и никога повече да не бъде повод за раздори, омраза и дребно политиканстване от когото и да било".

"БККС категорично застава зад евроатлантическата интеграция на Македония. Да бъдем обединени в голямото семейство на европейските народи беше свещен идеал, към който се стремяха нашите възрожденци и революционери", обяснява Българският културен клуб в Скопие.