"Репортери без граници" - RSF призовават белгийските власти да освободят журналисти, които действат в обществен интерес, от предложен закон, според който разгласяването на класифицирана информация би било наказуемо с до пет години затвор.

Законът е предложен от Дидие Рейндерс, министър на външните работи и отбраната на Белгия и едва ли е забелязан, когато е одобрен от кабинета в началото на май. Не се прави изключение, въпреки че не всеки би се изправил пред същото наказание. Съгласно член 22 от законопроекта, журналисти могат да бъдат глобени до 5000 евро, докато лицата, подаващи сигнали (б.р. за злоупотреби, но използвайки класифицирана информация), ще бъдат изправени пред евентуален 5-годишен затвор.

"В сегашния си вид този законопроект може да инкриминира разследващата журналистика и да застраши правото на информация на белгийската общественост", коментира Полин Адес-Мевел.

"Правителството трябва да възстанови баланса между свободата на печата и защитата на класифицираната информация, или в противен случай класирането на Белгия в Световния индекс за свобода на печата на RSF може да бъде засегнато."

В становище, издадено в края на юни, Държавният съвет на Белгия предупреждава, че широката формулировка на законопроекта може да наруши съдебната практика за правото на информация, произтичаща от Европейската конвенция за правата на човека.

Това мнение се споделя от Генералната асоциация на белгийските професионални журналисти, която пише на Reynders на 14 август, изразявайки загриженост относно въздействието на законопроекта върху свободата на изразяване.

Правителството заявява, че законопроектът ще бъде изменен, преди да бъде внесен отново в кабинета и парламента.

Австралия може да затвори журналисти за разкрития чрез класифицирана информация

Австралия може да затвори журналисти за разкрития чрез класифицирана информация

Набезите на полицията предизвикаха опасения за свободата на пресата