"Морските дронове и дистанционно управляемите системи са бъдещето в развитието на сътрудничеството между ВМС на България и Белгия".

Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на посещението в Белгия, по покана на своя колега адмирал Мишел Хофман.

Това съобщават от министерството на отбраната.

По време на визитата бяха обсъдени възможностите за военно-техническо и индустриално сътрудничество за развитие на способности в областта на отбраната.

"Новата реалност в световен мащаб изисква по-мащабни инвестиции в отбраната, както и по-всеобхватен и гъвкав подход за общо финансиране на съюзните способности за възпиране и отбрана, посочи Ефтимов при двустранните разговори. Той представи предизвикателствата пред въоръжените сили на страните от Източния фланг на НАТО, вследствие на войната в Украйна, както и произтичащите допълнителни задачи по изграждането на стратегическата инфраструктура за приемане, настаняване и последващо придвижване на съюзни войски и за оказване на поддръжка от страната домакин. Изтъкнато бе, че поуките от бойните действия следва да бъдат използвани при последващото развитие на доктрините и развитието на военните способности с наситеното използване на дронове и дигитални технологии.

Ефтимов обърна внимание на изпълняваните от България ангажименти по синхронизирането на националните със съюзните отбранителни планове. Той подчерта, че амбициозните планове, заложени в Програмата за развитие до 2032 г., надхвърлят 2% от БВП за разходи за отбрана, което условие нашата страна вече е изпълнила.

Акцент бе поставен върху морския домейн с оглед на предоставяната до момента подкрепа за страната ни от белгийските военноморски сили. Ефтимов бе запознат на място с функциите, задачите и възможностите, които предоставя Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на НАТО за противодействие и обезвреждане на морски мини в Остенде.

Бяха изнесени презентации за кораби от типа "минен ловец" клас "Трипартит" и възможности за тяхната модернизация, както и ново поколение противоминни кораби с възможност за дистанционно откриване и унищожаване на морски мини.

В рамките на визитата бяха посетени държавни учреждения и институции с принос към сигурността и отбраната на Кралство Белгия, сред които са Центърът за военноморски операции и Междуведомственият морски команден пост. Проведена бе среща и с водещи производители на високотехнологични продукти и роботизирани системи за нуждите на морската навигация и въздухоплаването, където бяха представени последно поколение решения за противодействие на технологии с потенциален разрушителен ефект, както и други продукти, произвеждани от местната отбранителна индустрия.

Официалната визита завърши с посещение на патрулен кораб клас "Кастор", който е на въоръжение във ВМС на Белгия от 2014 г.