Европейската комисия призова Малта да ускори реформите, за да гарантира независимостта на съдебната система на фона на размириците след убийството на журналиста Дафне Каруана Галициа през 2017 г.

В писмо до малтийския министър на правосъдието Оуен Боничи, видяно от "Ройтерс", еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндерс заявява, че Малта трябва да проведе задълбочено разследване, без политическа намеса, за да привлече отговорните пред съда.

"Неотдавнашните спорове подчертаха, че напредъкът трябва да се ускори, например за осигуряване на ефективна и автономна прокуратура с ясни защити срещу риска от политическа намеса", пише Рейндърс.

"Продължаващите опасения, свързани с разследването, поставиха прожекторите върху редица по-системни въпроси", коментира той и допълва, че всички държави от ЕС трябва да спазват принципите на правовата държава.

Рейндерс съветва Малта да определи ясен график за реформи и да се консултира с Венецианската комисия, консултативен орган от юридически експерти на Съвета на Европа, относно всички проекти на законодателство.

Премиерът на Малта да подаде оставка веднага, призова ЕП евролидерите

Премиерът на Малта да подаде оставка веднага, призова ЕП евролидерите

Това обяви Европейският парламент пред евролидерите

В реч пред ЕП заместник-председателят на Европейската комисия за ценностите и прозрачността Вера Йоурова, в пленарен дебат относно върховенството на закона в Малта призова, "всички институции на ЕС да допринесат в рамките на съответните си роли за отстояване на върховенството на закона в ЕС."

Комисията следи внимателно развитието в Малта. Комисията осъжда убийството Галициа, "убийството й беше нападение срещу свободните медии и представлява сериозно притеснение за Европа като цяло. Свободата на медиите е основата на нашето свободно и демократично общество. Журналистите трябва да се чувстват сигурни да работят в Европа. Ако не, демокрацията, която познаваме, ще бъде застрашена."

ЕК очаква задълбочено и независимо разследване, освободено от всяка политическа намеса

По думите й, "има редица структурни реформи, които Малта предприема или трябва да предприеме. Комисията също така въведе процедури за нарушения във връзка с непълно транспониране на директивата за борба с изпирането на пари и прие становище относно мерките, които трябва да бъдат предприети от надзорният орган за борба с прането на пари след приемането на констатация за нарушение на законодателството на Съюза от Европейския банков орган."

"Един от основните приоритети на Малта е да засили независимостта на съдебната система, по-специално гаранциите за съдебни назначения и уволнения и да създаде отделна и напълно независима прокуратура. Необходимо е също така да се засилят усилията за разкриване и преследване на корупцията и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари. Наясно съм, че малтийските власти на няколко пъти изразиха намерението си да продължат с необходимите реформи в спомените области. Но липсва значителен напредък. Не трябва да се губи повече време", допълва Йоурова.

ЕС в Малта се съмнява в надеждността на правителството

ЕС в Малта се съмнява в надеждността на правителството

"В политиката става въпрос за доверие... има проблем между Малта и ЕС"

ЕК настоятелно насърчава Малта да се консултира по подходящ начин с Венецианската комисия. "Комисията очаква малтийските власти да изпълнят изцяло препоръките на Венецианската комисия и да проследят резултатите от констатациите и препоръките на Европейската комисия. Вчера комисар Рейндерс изпрати писмо до малтийските власти, в което очертава опасенията и необходимостта от по-бързо реформиране."

"Нека подчертая, че въпросите на върховенството на закона са европейски проблеми. ЕС е изграден на взаимно доверие между своите членове. И всеки европейски гражданин заслужава справедливост. Ето защо ще продължим да следим отблизо ситуацията. Готови сме да работим с малтийските власти по всички тези аспекти и да предоставяме подкрепа, когато е необходимо", коментира Йоурова.

Тя обясни, че "в по-общ план скоро ще въведем нов механизъм за върховенство на закона, обхващащ всички държави-членки, включително Малта, за да подобрим превенцията, диалога и мониторинга. Това ще обхване съдебната независимост, както и антикорупцията и аспектите на медийния плурализъм, свързани с върховенството на закона."

"Мога да ви уверя, че Комисията няма да се поколебае да предприеме мерки, ако е необходимо", коментира заместник-председателят на ЕК Вера Йоурова.

Венецианската комисия: Прокуратурата на България е с пирамидална структура

Венецианската комисия: Прокуратурата на България е с пирамидална структура

Критични бележки по съдебната реформа…