Европейската комисия взе решение да предостави на дружеството Merck Sharp & Dohme B.V. разрешение за търговия с ваксина срещу ебола.

Ваксината се нарича Ervebo и разработването ѝ започва по време на епидемията от ебола в Западна Африка през 2014 г. Тя вече се използва като част от специален протокол за защита на лица, изложени на риск от заразяване, например здравни работници или хора, които са били в контакт със заразени.

Решението е прието след препоръката на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), в която се оценяват ползите и рисковете от ваксината, и след неотдавнашното съобщение за клинични изпитвания за втора ваксина срещу ебола (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo), които се провеждат в Демократична република Конго с подкрепата на програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

Разработването на ваксината е подкрепено от два проекта в рамките на Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

Разрешаването на лекарствен продукт по централизираната процедура е двуетапен процес, в който участват Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейската комисия.

EMA оценява ползите и рисковете, свързани с лекарствата, и отправя препоръки към Комисията, която след това взема окончателно правно обвързващо решение дали лекарството може да се предлага на пазара в ЕС.

Ваксина срещу Ебола е одобрена от европейския здравен регулатор ЕМА

Ваксина срещу Ебола е одобрена от европейския здравен регулатор ЕМА

Препоръчва се да се предостави разрешение за пускане на пазара в ЕС