Европейската комисия заяви, че за да бъде изградена АЕЦ "Белене", проектът се нуждае от нов лиценз, какъвто българската страна дори не е поискала, съобщи Еuractiv.

На 18 юни властите в София съобщиха новината, че руската държавна корпорация "Росатом" е постигнала споразумение за сътрудничество с френската компания Framatome SAS и с GE Steam Power в рамките на процедурата по избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене".

Енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че българската държава ще участва в проекта със "сериозните" активи, които притежава. Тя уточни, че става дума за оборудване и лицензирана площадка.

Руснаци, французи и американци заедно кандидатстват за АЕЦ "Белене"
Обновена

Руснаци, французи и американци заедно кандидатстват за АЕЦ "Белене"

Заявеното желание за участие Теменужка Петкова тълкува като доверие в България

"Ние ще участваме с апорт на тези активи", посочи тя.

Днес обаче Европейската комисия заяви, че не смята площадката на АЕЦ "Белене" за лицензирана. Становището беше огласено във връзка със сигнал на адвокат Албена Белянова, която беше сезирала ЕК за нередности в процедурата за избор на стратегически инвеститор.

Официалният отговор на комисията е даден от Масимо Гариба - и.д. заместник-генерален директор на дирекция "Енергетика", от името на изпълнителния заместник-председател Вестегер, както и на комисарите Симсон, Бретон и Синкявичюс, до които адвокат Белянова бе адресирала своето писмо.

От становището на ЕК става ясно, че планираният нов инвeстиционен проект трябва да е предмет на изцяло ново лицензиране, тъй като лицензът от преди 13 години, не е актуален.

Еврокомисията посочва, че поканата за заявяване на интерес не може да се разбира като средство за подбор на икономически оператор, който сам би извършил строителните работи или би предоставил услугите или доставките, свързани с изграждането на АЕЦ "Белене". Причината е, че това би могло да представлява заобикаляне на директивите на ЕС за обществените поръчки.

Припомняме, през 2018 г. Светослав Малинов - тогава евродепутат от ЕНП, отправи запитване към ЕК за АЕЦ "Белене" и получи аналогичен отговор, че старият лиценз вече не е валиден и е необходима нова процедура.

Светослав Малинов: АЕЦ "Белене" е мъртва. Защо ГЕРБ отказва да я погребе?

Светослав Малинов: АЕЦ "Белене" е мъртва. Защо ГЕРБ отказва да я погребе?

"АЕЦ "Белене" няма да бъде построена, но може да откраднат пари, предупреждава евродепутатът

Малинов предупреди, че проектът за централата тепърва ще трябва да се оценява по строгите европейски критерии след Фукушима.

"АЕЦ "Белене" никога няма да бъде построена, но възможността да бъдат откраднати нови пари от българите все още остава. АЕЦ "Белене" е мъртва. Защо ГЕРБ отказва да я погребе." - заяви Малинов.

В Европейския парламент тогава беше организирана подписка до българското правителство, в която се обръща внимание на сеизмичния риск и се припомня земетресението от 1977 г. с епицентър Вранча. При него загинаха над 120 души, много сгради бяха съборени в Свищов и съседните села по поречието на река Дунав.

От Демократична България предупредиха правителството да преустанови всички действия,  които могат да доведат до нови разходи.

Оснавните моменти в писмото на ЕК от 24 юни 2020 г:

  1. Въпреки подновяването на проекта през юни 2018 г. по информация на ЕК до момента не са предприети нови действия във връзка с регулаторния процес.
  2. През 2019 г. службите на Комисията обосновано са отговорили на министър Теменужка Петкова, като са изразили становището, че планираният нов инвестиционен проект следва да бъде предмет на изцяло ново съобщение съгласно член 41 от Договора за Евратом, а не на допълнение към съобщението от 2007 г.
  3. Понастоящем службите на Комисията са в процес на оценяване на съответствието на независимостта на компетентния регулаторен орган - Агенцията за ядрено регулиране.
  4. Проектът за АЕЦ "Белене" не е бил предмет на партньорска проверка от ЕС въз основа на спецификациите на направените стрес тестове за оценка на безопасността от 2011 г. след аварията във Фукушима. След представянето на новото съобщение за проекта, Комисията ще разгледа и въпроса за сеизмичността въз основа на последните оценки на безопасността.
  5. Съответствието на българската нормативна уредба с разпоредбите на Директивата за ядрена безопасност относно прозрачността на процеса на вземане на решения при лицензирането на ядрени инсталации се оценява понастоящем от ЕК.
  6. Публикуването на поканата за заявяване на интерес за стратегически инвеститор в Официален вестник на ЕС не може да води до заключението, че Европейската комисия е одобрила проекта, че той отговаря на всички правни изисквания, че една обикновена публикация на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на ЕС не означава, че проектът попада в обхвата на директивите на ЕС относно обществените поръчки. Публикацията следва да се разглежда като начин за повишаване на публичността и прозрачността на поканата в целия Съюз.
  7. Проекто-договорът / проекто-споразумението със Стратегическия инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене" следва да бъде съобщен на ЕК, на основание член 103 от Договора за Евратом.
  8. Ако проектът "Белене" подлежи на промени, ще трябва да се извърши нова ОВОС или скрининг в съответствие с Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 2014/52/ЕС.
  9. Според наличната за ЕК информация предмет на поканата е придобиването на акции в бъдещо дружество, което не представлява строителство, продукт или услуга по смисъла на директивите на ЕС в областта на обществените поръчки. Поканата за заявяване на интерес не може обаче да се разбира като средство за подбор на икономически оператор, който сам би извършил строителните работи или предоставил услугите или доставките, свързани с изграждането на АЕЦ "Белене", тъй като това би могло да представлява заобикаляне на директивите на ЕС относно обществените поръчки.