Европейският парламент настоява за нови източници на приходи в ЕС, за да се осигурят средства за възстановяване от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.

Източниците на приходи в бюджета на ЕС са останали непроменени от десетилетия. Те включват мита върху вноса на стоки, както и национални вноски, основани на приходите от ДДС и брутния национален доход на всяка страна. През годините ЕП многократно призовава за реформиране на системата от собствени ресурси.

ЕП предлага множество варианти за нови приходи, свързани с опазването на околната среда и финансите. Сред тях са обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, облагане на услугите в интернет, данък върху финансовите транзакции, както и облагане на пластмасовите опаковки, които не се рециклират. Като варианти са посочени и приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии, и облагане на вноса от страни с по-ниски изисквания за парниковите газове.

Депутатите подчертават, че осигуряването на нови източници на приходи е необходимо, за да се покрият разходите по погасяване на заемите за възстановяване, да се предотвратят резки намаления на разходите на ЕС и да се гарантира, че тежестта от поетите дългове няма да бъде прехвърлена на бъдещите поколения.

Ключови моменти от речта на Урсула фон дер Лайен

Ключови моменти от речта на Урсула фон дер Лайен

Политическият климат се промени изключително много оттогава

С гласуването си на 16 септември депутатите настояха за правно обвързващ календар за въвеждането на новите източници на приходи. Парламентът също така се обяви за премахване на всички отстъпки и корекции при събирането на приходите в бюджета, които облагодетелстват отделни страни.

Пандемията от коронавируса нанесе тежък удар в Европа, като последните прогнози са, че икономиката на ЕС ще се свие с 8.3% през 2020 г. Европейският съюз и държавите-членки вече предприеха изключителни мерки в отговор на кризата. Освен за преодоляване на непосредствените щети Европа мисли и за изграждането на по-зелена и по-конкурентна икономика, основана на цифровите технологии. Основен инструмент за всичко това е дългосрочният бюджет на ЕС.