Агенцията на Европейския съюз, отговаряща за търговските марки, е удовлетворила заявление от Турция за регистрация на термина "Турска Егея".

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост предостави търговската марка през декември миналата година на Турската агенция за насърчаване и развитие на туризма. Търговската марка ще остане валидна до юли 2031 г.

Според уебсайта на GoTürkiye, Турска Егея е "брегът на щастието". В него се посочва: "Присъединете се към изживяването на Егейска Турция на брега на щастието! Егейският регион на Турция ви предлага красиви пейзажи, ослепителни брегове, безупречни плажове, борови гори и маслинови горички".

Междувременно стана ясно, че по-рано този месец Службата за патенти и търговски марки на САЩ временно е отхвърлила заявка на същата турска агенция за регистрация на търговска марка в САЩ.

Посочените причини за временния отказ са, че формулировката в заявката, определяща услугите, предлагани под "Турска Егея", е неопределена, в първоначалната заявка не е включено описание на търговската марка и не е включен имейл адресът на заявителя.

Съдът даде на Турската агенция за насърчаване и развитие на туризма шест месеца да подаде отново заявката чрез адвокат с лиценз в САЩ.

Търсене в уебсайта на Световната организация за интелектуална собственост показва, че търговската марка "Турска Егея" е описана като "активна" в пет юрисдикции и е "в процес на разглеждане" в други 15 .