Евродепутатите приеха новото законодателство, което засилва Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс), гарантирайки по-добра защита на външните граници на ЕС.

Промените във Фронтекс имат за цел да разрешат съществуващите проблеми и да отговорят по-добре на настоящите нужди, свързани със сигурността и миграцията.

Нов постоянен корпус с персонал от 10 000 души ще функционира до 2027 г. в подкрепа на страните на ЕС по места за гранични проверки и задачи, свързани с връщането на неправомерно пребиваващите лица, както и за борба с трансграничните престъпления.

Борисов не разбира защо Орбан се тревожи, че "Фронтекс" ще наблюдава

Борисов не разбира защо Орбан се тревожи, че "Фронтекс" ще наблюдава

Отговаряме на критериите, незабавно можем да бъдем приети в Шенген

Стартирайки с 5 000 души оперативен персонал през 2021 г., постоянният корпус ще бъде пълноценно функциониращ през 2027 г. с персонал от 10 000 души. Корпусът ще включва и резерв за бързо реагиране при извънредни ситуации.

Постоянният корпус ще включва гранични и крайбрежни патрули, наети от Фронтекс, както и командирован персонал на задължителна основа от страните членки.

Модернизираната агенция ще има възможност да оказва подкрепа за изпълнението на процедурите за връщане в държавите членки, като например идентифицира незаконно пребиваващите граждани на трети страни или помага на националните органи за издаване на документи за пътуване. Новите правила ще засилят също сътрудничеството с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Италия иска Фронтекс в Африка, а не в морето

Италия иска Фронтекс в Африка, а не в морето

Това заяви италианският транспортен министър Данило Тонинели

Сътрудничеството със страни извън ЕС също ще бъде подсилено, като се дава възможност за нови споразумения, отвъд настоящото ограничение до съседни на ЕС държави. Зачитането на основните права и защитата на личните данни в това сътрудничество е гарантирано чрез серия от предпазни мерки. Освен това, значителен брой наблюдатели на основните права постоянно ще оценяват дали оперативните дейности на агенцията спазват основните права.

Правилата бяха приети с 403 гласа "за", срещу 162 гласа "против" и 44 "въздържал се". Текстът сега трябва да бъде официално одобрен от Европейския съвет преди да влезе в сила.