Според ново проучване на Евробарометър над две трети от европейците смятат, че Европейският съюз трябва да предложи допълнителни мерки за подобряване на качеството на въздуха.

От интервюираните над 27 000 граждани във всички страни членки на ЕС, повече от половината респонденти са на мнение, че домакинствата, производителите на автомобили, производителите на енергия, земеделските стопани и публичните органи не правят достатъчно за подобряването на качеството на въздуха.

Замърсеният въздух причинява над 400 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година, като се плаща огромна цена, включително за здравни грижи, пропуснати работни дни и щети за насажденията и сградите.

ЕП с три варианта за русенци как да си търсят правата за мръсния въздух

ЕП с три варианта за русенци как да си търсят правата за мръсния въздух

Институцията предлага да се съди държавата

Проучването разкрива също така необходимостта от по-добра комуникация по въпросите, свързани с качеството на въздуха, особено на национално равнище.

По-голямата част от отговорилите не смятат, че са добре осведомени за проблемите с качеството на въздуха в своята държава. В сравнение с проучване от 2017 г. респондентите са по-склонни да смятат, че през последните десет години качеството на въздуха се е влошило, макар докладваните данни на практика да показват, че през този период качеството на въздуха се е подобрило съществено.

Четири пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

Четири пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

Проблемите започнаха още преди началото на отоплителния сезон

Над две трети от анкетираните (71%) заявяват, че според тях ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за решаването на проблемите, свързани с качеството на въздуха в Европа, а 38 % биха искали да имат възможността да изразят виждането си по тези мерки.

От анкетираните 72% заявяват, че мерките за борба със замърсяването на въздуха трябва да се вземат на международно равнище. Половината от участниците в проучването смятат, че решение на проблема трябва да се търси на европейско равнище, а другата половина — че той трябва да се реши на национално равнище.

Най-много са отговорилите (44 %), според които най-ефективният начин за справяне с проблемите с качеството на въздуха е прилагането на по-строг контрол на замърсяването при промишлената дейност и производството на енергия. Тази мярка е най-често посочваната в 25 страни членки.

Замърсен въздух е причинил 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016-а

Замърсен въздух е причинил 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016-а

Почти всечи европеец е изложен на нездравословни нива на замърсяване

Над 50% от анкетираните във всички държави смятат, че домакинствата, производителите на автомобили, производителите на енергия, земеделските стопани и публичните органи не правят достатъчно за подобряването на качеството на въздуха.

Европейците обаче са склонни да предприемат повече действия за намаляване на вредните емисии, отколкото през 2017 г.

От отговорилите 70 % твърдят, че са предприели поне едно действие за намаляване на вредните емисии във въздуха. Това представлява увеличение с осем процентни пункта в сравнение с отговорите от 2017 г.

Основната стъпка, предприемана от респондентите, е замяната на по-старите енергоемки уреди с нови с по-добри енергийни характеристики (41 %).

Проучването е проведено в 28-те страни членки на ЕС, в периода между 11 юни и 29 септември 2019 г. В него са участвали 27 565 души от различни социални и демографски групи, които са били анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Излизаме с нов аргумент срещу пакет "Мобилност" - замърсяването на въздуха

Излизаме с нов аргумент срещу пакет "Мобилност" - замърсяването на въздуха

В искането за преразглеждане са се включили още 5 страни