Кипър ще има закон за водните спасители. Така Островът на Афродита иска да гарантира сигурността на туристите по плажовете, съобщават кипърските медии.

Те отбелязват, че през миналата година правителството пилотно стартира програмата "Саламис".

В нея ясно бяха дефинирани юрисдикции, задължения и отговорности, работното време на водните спасители. В схемата бяха включени 85 организирани плажа.

Правителството отдели €3 млн. То иска да обобщи всички разпоредби в един закон.

Броят на спасителите на Острова се е увеличи от 154 на 260.

Икономиката на Кипър зависи от туризма.