Служебният министър на туризма Стела Балтова очерта възстановяването на туристическия сектор като ключов приоритет. Тя участва във форум на високо ниво на министрите на туризма в ЕС, посветен на актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм и създаването на стратегическия "Дневен ред 2030/2050", съобщиха от Министерството на туризма.

Министър Балтова изтъкна необходимостта от стимулиране на устойчивото развитие на туристическата екосистема чрез повишаване на уменията, зелен растеж, насърчаване на дигитализацията и иновациите. Тя посочи като ключови стълбове на туризма зеления преход, дигиталната трансформация и интегрирането на туризма в други свързани политики на ЕС.

Беше подчертано значението на националните планове за възстановяване и устойчивост като фундаментален инструмент за постигане на конкурентноспособност и устойчивост на туризма.

По отношение на устойчивите предизвикателства и възникналите проблеми, свързани с ликвидността на субекти в туристическия сектор, беше отправен призив за конкретни дейности за насърчаване на благоприятна среда за развитие на туристическия сектор, включително с подкрепата на финансови средства. Друга критична точка за туризма, изтъкната от министър Балтова, е възстановяването на мобилността и свързаността, където прилагането на вътрешно съвместими инструменти като дигиталният зелен сертификат е важен градивен елемент.

Стартира кампания у нас за популяризиране на културно-историческия туризъм

Стартира кампания у нас за популяризиране на културно-историческия туризъм

Тя ще стартира в 6 обекта

В рамките на Форума на високо ниво за устойчив туризъм, организиран от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, министрите на туризма на ЕС обсъдиха предстоящите предизвикателства пред сектора на туризма и необходимостта от стратегически инструмент на ниво ЕС, който ще стимулира устойчивостта на туристическата екосистема и ще увеличи конкурентноспособността на дестинациите в Европейския съюз.

Във форума участваха Педро Сиза Виейра - държавен министър по икономиката и цифровия преход, Тиери Бретон - европейски комисар по единния пазар на ЕС, Елиса Ферейра - европейски комисар по сближаването и реформите и Вирджиниус Синкевичюс - европейски комисар по околната среда, океаните и рибарството.

Министрите се обединиха около идеята да бъде създаден "Дневен ред на ЕС 2030/2050" въз основа на споделени приоритети, цели и действия, за да се стимулира зеленият и цифров преход на туристическата екосистема и да се увеличи нейната конкурентноспособност, устойчивост и издръжливост, като се фокусира върху ключови стратегически предизвикателства.

ЕП иска ЕС да въведе COVID сертификати за максимум една година

ЕП иска ЕС да въведе COVID сертификати за максимум една година

Удостоверенията няма да са документ за пътуване или предпоставка за упражняване на правото на свободно движение

Посочени са 5 такива предизвикателства: зеленият преход на туристическата индустрия, цифровият преход, развиването на мултидисциплинарност, засилването на устойчивостта на туристическата индустрия в светлината на научените уроци по COVID-19, отразяването на туризма в по-широки политики на ЕС, като транспорт, здравеопазване, защита на потребителите, околна среда и култура.

Редица държави-членки призоваха да се обърне специално внимание на малките и средните предприятия, заетостта, различните регионални и местни предизвикателства, островите и крайните региони, периферията на ЕС, икономическата и социалната роля на по-слабо развитите региони, туристическия натиск и други области, които са изправени пред специфични предизвикателства.

Основен извод от Форума на високо ниво за устойчив туризъм е необходимостта от интегриран подход към политиката в областта на туризма, с принос и подкрепа от индустрията и гражданското общество.