Европейската комисията (ЕК) официално потвърди днес, че Европейската прокуратура ще започне работа на 1 юни.

Заместник-председателят на ЕК по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: "Вече сме на финалната права — предстои да започне работа първата по рода си независима служба на ЕС за разследване и преследване по наказателен ред на престъпления, засягащи бюджета на Съюза. От 1 юни нататък европейските прокурори, под силното ръководство на Лаура Кьовеши, ще противодействат на престъпниците и ще гарантират, че нито едно евро не се пропилява заради корупция или измами."

Лаура Кьовеши поиска нови 4 кандидати за европрокурори

Лаура Кьовеши поиска нови 4 кандидати за европрокурори

Писмото е прието за сведение днес от Прокурорската колегия на ВСС

От своя страна еврокомисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс коментира: "Началото на дейността на Европейската прокуратура бележи нов етап в историята на европейската интеграция. Основната задача на този европейски орган е да защитава средствата на ЕС от престъпници в името на общия интерес на нашите граждани. Той ще наблюдава под лупа прилагането на NextGenerationEU, за да гарантира, че средствата ще се използват пълноценно за подпомагане на възстановяването на нашите икономики от кризата."

Европейската прокуратура отговаря за провеждането на наказателни разследвания и преследвания във връзка с престъпления срещу бюджета на ЕС. Това е първата наднационална прокуратура. Тя разследва и преследва по наказателен ред следните видове измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС:

- измами, свързани с разходи и приходи;

- измами, свързани с ДДС (ако засягат две или повече държави членки и са на стойност най-малко 10 млн. евро);

- изпиране на пари, придобити чрез измами по отношение на бюджета на ЕС;

- активна и пасивна корупция или присвоявания, които засягат финансовите интереси на ЕС;

- участие в престъпна организация, ако нейната дейност е насочена към извършване на престъпления срещу бюджета на ЕС.

Този нов орган на Съюза може също така да разследва и преследва по наказателен ред всички други незаконни дейности, които са "неразривно свързани" с престъпления срещу бюджета на ЕС.

Очаква се Европейската прокуратура да разследва около 3000 случая годишно.

В рамките на настоящата ѝ структура 22 държави членки участват в засиленото сътрудничество. Европейската прокуратура се ръководи от Лаура Кодруца Кьовеши, а централната ѝ служба е в Люксембург. Там работят по един европейски прокурор от всяка участваща държава членка и други служители. Освен това европейски делегирани прокурори, установени в страните членки, са неразделна част от независимия орган.

Прокурорската колегия напоително отговори на Лаура Кьовеши

Прокурорската колегия напоително отговори на Лаура Кьовеши

Обясняват каква е структурата структурата на съдебната власт у нас и какъв е статутът на магистратите