Съветът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) започва преговори за присъединяване с шест кандидати за членство в ОИСР - Аржентина, Бразилия, България, Хърватия, Перу и Румъния. Това съобщават от организацията. 

Това решение е било взето след преценка на напредъка, постигнат от шестте държави след първите им съответни искания за членство в ОИСР.

Сега ще бъдат изготвени индивидуални пътни карти, при условие че въпросните страни потвърдят, че се придържат към ценностите, визията и приоритетите, отразени в Декларацията за 60-годишнината на ОИСР и изявлението на Съвета на министрите, прието миналата година.

България и Хърватия решени да вървят заедно към Шенген, ОИСР и Еврозоната

България и Хърватия решени да вървят заедно към Шенген, ОИСР и Еврозоната

Стефан Янев и хърватският външен министър искат задълбочаване на сътрудничеството между двете страни

Тези документи потвърждават целите на учредителната конвенция на ОИСР, към която трябва да се присъединят новите членове, и излагат ценностите, споделяни от членовете на ОИСР, включително запазването на личната свобода, ценностите на демокрацията, върховенството на закона и защитата на правата на човека и стойността на отворените, търговски, конкурентни, устойчиви и прозрачни пазарни икономики. Те също така се позовават на ангажимента на членовете на ОИСР да насърчават устойчив и приобщаващ икономически растеж и техните цели за справяне с изменението на климата, включително спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие и обезлесяването.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман отбеляза: "Членовете на ОИСР потвърдиха днес, че ОИСР е отворена, глобално значима и развиваща се организация.

Членството в ОИСР остава най-прекият и ефективен начин да се гарантира приемането и разпространението на нашите споделени ценности, принципи и стандарти по целия свят.

Той посочи, че "страните кандидатки ще могат да използват процеса на присъединяване за насърчаване на по-нататъшни реформи в полза на своите хора, като същевременно укрепват ОИСР като общност с единомишленост, ангажирана с основан на правила международен ред".

След като бъдат получени отговори от страните кандидатки на писмото от генералния секретар, отделните пътни карти за присъединяване ще бъдат разгледани и приети от Съвета на ОИСР, в които се определят сроковете, условията и процеса за присъединяване и отразяват приоритетните области, които вече са определени от членовете на ОИСР.

Процесът ще включва строга и задълбочена оценка от повече от 20 технически комитета на съответствието на страната кандидатка със стандартите, политиките и практиките на ОИСР.

В резултат на тези технически прегледи и преди всяка покана за присъединяване към организацията като членове, ще са необходими промени в законодателството, политиката и практиките на страните кандидатки, за да ги приведат в съответствие със стандартите и най-добрите практики на ОИСР, като по този начин служат като мощен катализатор за реформи.

Техническите прегледи ще обхванат широк спектър от области на политиката и ще се съсредоточат върху приоритетни въпроси, включително отворена търговия и инвестиции, напредък в публичното управление, почтеност и усилия за борба с корупцията, както и ефективната защита на околната среда и действията по отношение на климата.

България потвърди стремежа си към членство в ОИСР

България потвърди стремежа си към членство в ОИСР

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман насърчи страната ни...

Няма краен срок за приключване на процесите на присъединяване.

Работейки с над 100 държави, ОИСР е глобален политически форум, който насърчава политики за запазване на личната свобода и подобряване на икономическото и социалното благосъстояние на хората по света.