ООН предупреди за изключително висока заплаха от използване на ядрено оръжие, като сега е "по-висока, от поколения насам", съобщава UN News.

Върховният представител на ООН по въпросите на разоръжаването Изуми Накамицу коментира ситуацията на среща, свикана в подкрепа на "Договора за неразпространение на ядрено оръжие" - ДНЯО.

Срещата е свикана от Съвета за сигурност на ООН в централата на ООН преди следващата конференция за преразглеждане на историческото споразумение, насрочено за 2020 г.

Накамицу съжалява, че човечеството сега живее в свят, дефиниран от "съревнование над сътрудничество и придобиване на оръжия като приоритет над дипломацията".

НАТО подготвя отбраната си в условия без ядрен договор - ИНФ

НАТО подготвя отбраната си в условия без ядрен договор - ИНФ

Не възнамерява да разполага нови ракети в Европа

ДНЯО, който влиза в сила през 1970 г., представлява единственият многостранен ангажимент за постигане на разоръжаване от държавите, които официално съхраняват ядрени оръжия.

Целта на ДНЯО е да се предотврати разпространението на ядрени оръжия и оръжейни технологии, да се насърчи сътрудничеството в мирното използване на ядрената енергия и да се постигне целта за постигане на ядрено разоръжаване и разоръжаване като цяло.

Накамицу предупреди, че употребата на ядрени оръжия, "умишлено, случайно или чрез грешна преценка", е една от най-големите заплахи за международния мир и сигурност."

Тя припомни, че "потенциалните последици от ядрена война ще бъдат глобални и ще засегнат всички държави".

Договорът, допълва тя, е широко признат като "крайъгълен камък на международния режим за неразпространение и съществена основа на ядреното разоръжаване".

Зигмар Габриел за Европа и новото състезание за ядрени оръжия

Зигмар Габриел за Европа и новото състезание за ядрени оръжия

Източноевропейците не вярват, че западноевропеец би се жертвал за тях

"Ролята му като стълб на нашата колективна сигурност също е приет факт", коментира ръководителят на ядреното разоръжаване.

Трайността на ДНЯО, която продължава почти половин век, не може да се приема за даденост, обясни тя.

Накамицу добави, че понастоящем няма нищо, което да замени договора за разоръжаване и контрол на въоръжаването, който е основополагащ за ерата след Студената война.

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Юкия Амано, докато информира Съвета обясни и че МААЕ е изправена пред няколко предизвикателства, включително постоянното увеличаване на количеството ядрен материал в обращение.

Усещане за надпревара във въоръжаването

Усещане за надпревара във въоръжаването

Световните медии виждат разпадането на глобалната система за сигурност

Други предизвикателства пред агенцията са броят на ядрените съоръжения под гаранциите на МААЕ (системата за инспекция и проверка на използването на ядрени материали за мирни цели) и продължаващият натиск върху бюджета на агенцията.

Той коментира пред Съвета, че наблюдението на ядрените програми на Иран и Северна Корея, са сред най-важните точки от дневния ред на МААЕ.

В изявление, публикувано след срещата, Съветът за сигурност потвърждава подкрепата на своите членове за Договора за неразпространение - ДНЯО.

Съветът потвърди ангажимента си да "постигне целите на ДНЯО като крайъгълен камък на режима за неразпространение на ядреното оръжие, основа за постигане на ядрено разоръжаване и мирното използване на ядрената енергия".

Краят на Нов СТАРТ стимулира САЩ и Русия да произвеждат повече ядрени оръжия

Краят на Нов СТАРТ стимулира САЩ и Русия да произвеждат повече ядрени оръжия

Нова надпревара във въоръжаването