"Катастрофалният" начин, по който пластмасата се използва в земеделието по света, застрашава безопасността на храните и човешкото здраве. Това гласи нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие към ООН, цитиран от "Гардиън".

В почвите има много по-голямо замърсяване с микропластмаса, отколкото в океаните и моретата, а за милионите тонове пластмаса, използвани в хранителната и селскостопанската индустрии всяка години, е необходимо по-добро управление, сочи документът.

В него се признават ползите от пластмасата при производството и опазването на храните - от торбичките за напояване до риболовните уреди и предпазителите на дърветата. Но пластмасите са станали толкова широко разпространени и че понастоящем повечето са за еднократна употреба и все по-често се заравят, изгарят или губят.

ЕС и други страни настояват за крути мерки срещу замърсяването с пластмаси

ЕС и други страни настояват за крути мерки срещу замърсяването с пластмаси

Страните се стремят към сделката на ООН за овладяване на замърсяването с пластмаси

Голяма тревога предизвиква микропластмасата, която се образува при разграждането на по-големите части. Малките елементи се консумират от хора и диви животни, въпреки че съдържат токсични добавки и могат да пренасят патогени. Някои морски животни вече са увредени от поемането на пластмаса, но малко се знае за въздействието ѝ върху сухоземните животни или хората.

"Докладът служи като силен призив за решителни действия за ограничаване на катастрофалната употреба на пластмаси в селскостопанските сектори. Почвите са един от основните рецептори на пластмаси в селското стопанство и е известно, че съдържат по-големи количества микропластмаса, отколкото океаните. Микропластмасата може да се натрупва в хранителните вериги, като застрашава продоволствената сигурност, безопасността на храните и потенциално човешкото здраве", коментира Мария Хелена Семедо, заместник- директор на Организацията по прехрана и земеделие към ООН.

В доклада се посочва, че през 2019 г. в растителната и животинската продукция са използвани 12,5 млн. тона пластмасови продукти, а за опаковките на храни - още 37,3 млн. тона.

Замърсяването с пластмаса на планетата може вече да е непоправимо

Замърсяването с пластмаса на планетата може вече да е непоправимо

"Нивата на пластмасовите емисии в световен мащаб могат да предизвикат ефекти, които няма да можем да обърнем"