Всички страни трябва да се стремят към поддържането на мира и сигурността в целия свят и насърчаването на глобалното развитие и просперитет. Това се посочва в концепцията на инициативата за глобална сигурност на Китай.

В документа, разпространен от агенция "Синхуа", се отбелязва, че инициативата е насочена към справяне с основните проблеми на международните конфликти, подобряване на управлението на глобалната сигурност, насърчаване на съвместни международни усилия за осигуряване на по-голяма стабилност и сигурност в една нестабилна и променяща се епоха, с цел да се насърчи траен мир и развитие по света.

Инициативата за глобална сигурност беше инициирана от китайския президент Си Дзинпин през април 2022 г. на форума Боао за Азия. Тя предвижда необходимостта от придържане към концепцията за обща, всеобхватна, съвместна и устойчива сигурност, от водене от принципите на зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички страни, ненамеса във вътрешните работи на други държави, зачитане на правото на самостоятелен избор на пътя на развитие и обществения ред.

Китай определи като приоритетна област на сътрудничество подкрепата за ООН в изграждането на капацитета ѝ за изпълнение на мироопазващи мандати.

Китай готов с мирен план за Украйна

Китай готов с мирен план за Украйна

Рядък случай, при който Пекин определя руската операция в Украйна като война

Друг аспект беше насърчаването на координацията и устойчивото взаимодействие между големите сили, изграждането на отношения между тях върху основата на мирно съвместно съществуване.

Пекин открои и необходимостта от твърдо поддържане на консенсуса, че "ядрена война не може да бъде спечелена и такава никога не трябва да започва". Страната призова за засилване на диалога и сътрудничеството между ядрените сили за намаляване на риска от ядрена война.

Също така Китай заяви необходимостта от подкрепа на процеса на глобален контрол над конвенционалните оръжия, изграждане на потенциала на всички страни в области като неразпространение, контрол на износа, биосигурност и защита срещу химически оръжия.

Изтъква се значението на фокуса върху поддържането на политическо решение на наболели проблеми, като украинската криза, чрез диалог и преговори.

Си Дзинпин се противопостави на употребата на ядрени оръжия

Си Дзинпин се противопостави на употребата на ядрени оръжия

Той призова световните лидери да не допускат ядрена война

Китай призовава и за подобряване на регионалния механизъм и архитектура на сътрудничеството в областта на сигурността с АСЕАН в центъра и подкрепа на усилията на страните от Близкия изток за укрепване на регионалния диалог. Освен това подчертава необходимостта от предприемане на практически стъпки за напредък в решаването на палестинския въпрос, по-конкретно свикването на по-голяма и по-влиятелна международна мирна конференция, за да се постигне възможно най-скоро справедливо решение на палестинския въпрос.

Сред останалите области на сътрудничество, откроени като приоритетни, Пекин посочва разрешаването на конфликти в Африка, борбата с пиратството, реакцията на изменението на климата, борбата с тероризма, поддържането на информационната сигурност и сигурността на изкуствения интелект, насърчаването на международното сътрудничество в Космоса и противодействието на космическата надпревара, осигуряването на продоволствена и енергийна сигурност в световен мащаб и др.