Измененията в климата може да доведе през 2100 г. до увеличаване на броят на мигрантите, пристигащи всяка година в страните от ЕС. Предвижда се да се увеличат няколко пъти и да достигнат 1 милион, считат учени от университета "Колумбия" в Ню Йорк въз основа на изучаване на настоящи глобални тенденции.

Според ръководителя на експертна група в Колумбийския университет проф. Волфрам Шленкер, "към Европа ще се насочат отчаяни хора, които бягат от родните си страни".

Щетите от бедствия в света за 2017 г. в размер на $306 млрд.

Щетите от бедствия в света за 2017 г. в размер на $306 млрд.

Тази информация разкри презастрахователната швейцарска компания Swiss Re

Според учените, промените в климата ще доведат до повече суши, наводнения, урагани и покачващи се нива на океана в световен мащаб. Тези фактори са в състояние да увредят много селскостопански дейности, а понякога и да направят живота невъзможен в различни региони на света, включително и в страни от Субсахарска Африка и части от Азия

Този глобален ефект ще се почувства в Европа, но по-ниските средни температури, относителното благосъстояние и съвременната инфраструктура ще помогнат за ограничаване на негативните тенденции и ще направят континента по-привлекателно място за мигрантите.

В Париж договориха проекти за борба с климатичните промени

В Париж договориха проекти за борба с климатичните промени

Плановете бяха представени на срещата на върха за климата в Париж

Прогнозите на авторите на проучването се основават на данни от подаването на заявления от граждани от 103 страни за убежище в ЕС от 2000 г. до 2014 г. и средно годишно достигат до 350 хиляди. Експертите сравняват броя заявления с информация за факторите влияещи на околната среда, като температура и време, както и коригиращи данни за аспекти като конфликти и политическа нестабилност.

Увеличаването на броя на мигрантите в Европа, дължащо се на изменението на климата, допълнително ще засили политическото напрежение. "Европа вече е в конфликт по въпросите  колко да бежанци да се приемат", коментира Шленкер.

Мюсюлманите в Европа стават 14% до 2050 г.

Мюсюлманите в Европа стават 14% до 2050 г.

Това е при третия сценарий

"Ние знаем от историята, че масовото преселение често води до конфликти и войни с опустошителни последици", добавя експертът от Лондонското училище по икономика и политически науки Боб Уорд.

Гутериш иска условия за законна миграция от Африка към Европа

Гутериш иска условия за законна миграция от Африка към Европа

Миграцията ще помогне за решаването на демографския проблем