Сумата, която Румъния ще получи допълнително от бюджета на Европейския съюз, е 31 милиарда евро, така че понастоящем има 85 милиарда евро от европейски фондове, сума, която ще трябва да се обмисли много добре в дългосрочен план, заяви в четвъртък министърът на европейските фондове Марсел Болос, цитиран от румънски медии.

"Сумата, която ще получим допълнително от бюджета на Европейския съюз, е 31 милиарда евро. Това означава, че в допълнение към това, което имахме в рамките на политиката на сближаване - 30,5 милиарда евро, в допълнение към това, което имахме в рамките на общата селскостопанска политика - 21 милиарда евро, имаме тази впечатляваща сума, която беше обявена вчера като ново финансиране. С допълнителната сума, която ще бъде предоставена... Румъния, на практика днес има 85 милиарда евро от Европейски фондове, сума, която ще трябва да обмислим много добре в дългосрочен план по отношение на интервенциите и видовете действия, които ще подкрепим".

Близо 9,3 млрд. евро получаваме за справяне с кризата с COVID-19

Близо 9,3 млрд. евро получаваме за справяне с кризата с COVID-19

Делът на безвъзмездните средства за нашата страна се предвижда да бъде 6,131 млрд. евро

Основата за тези 31 милиарда евро е стратегически документ - Националният план за възстановяване, който ще трябва да бъде изготвен и има три стълба: първият, свързан с инвестициите, в съответствие с политиката за зелена сделка, вторият стълб, свързан с дигитализацията и третият стълб, свързан с научноизследователска дейност - развитие и иновации.

"Ще трябва да засилим капацитета си за изпълнение на проекти, защото с течение на времето имахме доста проблеми с усвояването на средствата и това се дължи главно на слаб капацитет за изпълнение на ниво бенефициенти. Колкото и амбициозен да е бюджетът, тъй като 85 милиарда за периода 2021-2027 г. са огромна сума за Румъния, има и много предизвикателства, защото в този Национален план за възстановяване ще трябва да имаме мерки по отношение на работната сила, заетостта, инвестиции в инфраструктурната зона, подкрепа на малките и средните предприятия и частта за научноизследователска и развойна дейност", обяснява Марсел Болос.

По-рано стана ясно, че Гърция може да получи 32 милиарда евро от новия фонд за възстановяване

ЕК отделя 750 млрд. евро за "Следващото поколение ЕС"*

ЕК отделя 750 млрд. евро за "Следващото поколение ЕС"*

Общата "финансова огнева мощ" на бюджета на ЕС ще достигне близо 2 трилиона евро