Четвърт век след разпадането на Съветския съюз, удовлетвореността от живота в Русия и другите бивши съветски републики остава доста ниска, като ентусиазмът спрямо демокрацията и отворената пазарна икономика е разколебан. Това показва ново социологическо проучване, цитирано от "Гардиън".

Проучването е установило, че само 15% от руснаците смятат, че техните домакинства имат по-добро качество на живот, в сравнение с 30 на сто през 2010 г., когато за последно са проверявани нагласите по темата, докато само 9% виждат подобрение на финансите си в сравнение с преди 4 години.

Малко повече от половината от анкетираните от бившите съветски републики също така смятат, че завръщане към по-авторитарна система би било плюс при някои обстоятелства, се изтъква в проучването на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), което се потвърждава и от Световната банка.

ЕБВР, която е създадена преди 25 години с цел да инвестира в бившите комунистически страни, е анкетирала 51 хил. домакинства в 34 страни в целия бивш съветски блок в продължение на повече от десетилетие по проекта си "Живот в преход",

Те са установили , че "пропастта в усещането за щастие" със Западна Европа се е снеснила благодарение на подобренията в Централна Азия, страните от Прибалтика и Централна Европа, но също така заради по-малкото удовлетворение в страни от Западна Европа, включително Германия и Италия.

Главният икономист на ЕБВР Сергей Гуриев посочва, че проучването също така показвало, че страните могат успешно да извършат преход от командно-административни икономики към по-отворени пазарни системи, само ако този процес "се възприема от обществата като справедлив и е от полза за по-голяма част от хората".

"Ако обществеността не вижда ползите от реформите, те в крайна сметка няма да бъдат успешни", подчертава Гуриев.

По думите му, един от най-съществените фактори за по-ниската удовлетвореност от живота на хората бил загубата на работни места. Правителствата следователно трябва да направят така щото работниците да придобиват нови умения.