Във връзка с обяснение на гласуване след приемане на резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно мироопазващите сили на ООН в Кипър (UNFICYP), посланик Джонатан Коен, действащ постоянен представител на американската мисия в ООН коментира:

Благодарение на делегациите на Обединеното кралство за усилията им за укрепване на мандата на UNFICYP, да се гарантира, че той изразява силните чувства на Съвета за сигурност на ООН и на международната общност, че мироопазващите операции трябва да подкрепят политическите решения и неотложността, която виждаме за лидерите както на кипърските гърци, така и на кипърските турски общности да се обединят.

Присъединяваме се към единодушното настояване на Съвета към лидерите на двете кипърски общности да предприемат незабавни стъпки за възстановяване на доверието, подобряване на обществената атмосфера и възобновяване на преговорите за постигане на споразумение.

САЩ продължават да подкрепят всеобхватно уреждане на въпроса за обединяването на острова като бизонална, двукомпонентна федерация, в полза на всички кипърци и региона като цяло, и искаме да подчертаем следното:

Първо, макар че ООН трябва да изиграе решаваща роля, политическият процес за постигане на споразумение трябва да бъде воден от Кипър. За да се утвърди траен мир, лидерите трябва да демонстрират политическа смелост и воля да водят преговори добросъвестно и с чувство за неотложност. Приканваме лидерите да ангажират активно консултанта на ООН Джейн Хол Лут, за да преговарят за задачите за възобновяване на преговорите.

Лидерите трябва също да преследват своите собствени усилия, за да подготвят съответните общности за цялостно споразумение. Този мандат дава ясен призив на Съвета за сигурност към лидерите да изпълнят предварително договорените до 2015 г. мерки за изграждане на доверие, особено по отношение на оперативната съвместимост на мобилните телефони и завършването на интеграцията на електрическите мрежи, колкото е възможно по-скоро.

Лидерите на разделен Кипър договориха гранични пунктове, но не и мирни преговори

Лидерите на разделен Кипър договориха гранични пунктове, но не и мирни преговори

Ще отворят два пункта

Приветстваме също така призива на Съвета за създаване на механизми и засилване на съществуващите инициативи за облекчаване на напрежението. Тези механизми трябва да осигуряват пряк контакт между страните, без да се засяга признаването, което също така позволява комуникация от горе до долу в общностите.

Втората точка е, че по принцип постоянните мироопазващи мисии са неприемливи. Радваме се, че новият мандат отразява това становище и че генералният секретар ще проучи как много дейности на ООН за Кипър могат да бъдат най-добре конфигурирани в настоящата среда. UNFICYP и цялостното присъствие на ООН в Кипър не могат да бъдат заместител или част от ландшафт, който няма път към политическо решение. Очакваме с нетърпение доклада на генералния секретар по този въпрос.

Надяваме се, че лидерите бързо ще постигнат съгласие относно мандата и ще бъдат готови да положат всички усилия за постигане на всеобхватно споразумение. Съединените щати ясно показаха, че при прегледа на всички мироопазващи мисии няма да подкрепим статуквото за мисии, в които политическите процеси са в застой.

И накрая, искаме да напомним, че Съветът за сигурност носи основната отговорност за поддържането на международния мир и сигурност. Един от основните начини за упражняване на тази отговорност е чрез определяне на мандати и политики за поддържане на мира. Не можем и не трябва да приемаме становището, че Съветът за сигурност трябва да отстъпи ръководството и отговорността си на Специалния комитет за поддържане на мира на Общото събрание.

Ще продължим да защитаваме върховенството на Съвета за сигурност по въпросите на мироопазването и огромния напредък, който Съветът постигна през последните години в реформирането и укрепването на мироопазването чрез поставяне на подобрения в работата на миротворците в центъра на нашите усилия. Прилагането на рамката на политиката за изпълнение на Секретариата е от съществено значение за общата ни цел да направим мироопазването на ООН толкова ефективно и ефикасно, колкото може.

Въз основа на постиженията на Резолюция 2436 относно изпълнението на миротворците, ние се радваме, че Съветът за сигурност потвърди в настоящата резолюция подкрепата си за разработването на всеобхватна и интегрирана рамка на политиката за постигане на резултати, която да определя ясни стандарти за ефективност за оценка на целия персонал на ООН, работещ и подкрепящ мироопазващи операции.

Отвориха нови ГКПП-та в разделен Кипър за пръв път от 8 години

Отвориха нови ГКПП-та в разделен Кипър за пръв път от 8 години

"Днес е добър ден за Кипър"