От българското Министерство на външните работи (МВнР) приветстваха публикуването на пакета "Разширяване" за 2019 г. на Европейската комисия.

Потвърдени били водещите принципи на политиката на разширяване на Европейския съюз - принципът на собствените заслуги и фокусът върху върховенството на правото и основните свободи.

"Разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани остава сред приоритетните за България теми и следва да продължи да заема важно място в европейския дневен ред. Добросъседските отношения, регионалното сътрудничество, върховенството на правото са критерии от хоризонтално значение, попадащи в рамката на условностите", изтъкват от въшното ведомство.

От МВнР са удовлетворени от запазването на динамиката, която била постигната от Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на разширяването, включително с приетите заключения през юни 2018 г., която и настоящите доклади на ЕК отразявали. В тази връзка българските власти приветстват препоръките за започване на преговори за присъединяване както със Северна Македония, така и с Албания.

ЕК за втори път препоръча старт на преговорите за еврочленство с Албания и Северна Македония

ЕК за втори път препоръча старт на преговорите за еврочленство с Албания и Северна Македония

Албания и Северна Македония показват силна решимост да напреднат по пътя към ЕС

"С оглед на приоритетното значение на добросъседските отношения ще бъде необходимо на всеки етап от процеса да бъде оценявано изпълнението на постигнатите договорености в тази област с всички страни-кандидатки, които водят преговори за присъединяване. За тази цел с особено внимание ще бъде изисквано прилагане на практика на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония", подчертават от ведомството, ръководено от Екатерина Захариева.

България внимателно щяла да анализира докладите и препоръките на Европейската комисия, с оглед на оценка на тяхната достоверност и обективност.

"Ще положим всички усилия за приемането на Заключения на Съвета, потвърждаващи значението на политиката на разширяване на ЕС като ключов инструмент за мир, стабилност, сигурност, просперитет и дълбочинна трансформация на обществата в страните-кандидати и потенциални кандидати за членство чрез изпълнението на необходимите критерии. Очакваме проектите на заключения, с които да бъде подготвено решение за започване на преговори за членство с Република Северна Македония и Албания", завършва позицията на МВнР.