Бисер Минчев - главен ревизор по безопасността в НКЖИ, пред news.bg

Г-н Минчев, предстои есенно-зимният сезон, какво прави НКЖИq подготвяйки се за него?
Имайки опита от последните тежки зими, започнахме подготовката още от края на тази. Важно е да кажем, че по тази подготовка всички поделения в компанията работят във взаимодействие и профилактиката се извършва съвместно. Най-важното нещо, което направихме, е първо да оборудваме експлоатационния персонал с необходимото студоустойчиво, работно облекло. Подготвихме и процедурите за отопление на сградния фонд и вече поетапно започнаха да пристигат въглища - на гарите, на постовете и всичко наши експлоатационни пунктове.
Извърши се профилактика на скрепителните съоръжения там, където е необходимо добаластирахме, проверихме и състоянието на канавките. Почистихме строителния и електрическия габарит на места, където знаем, че зимата създава проблеми.
В този ред на мисли, мога да кажа, че вървим към една успешно проведена зимна подготовка. Надявам се и зимата да е по-благосклонна към нас.
Извърши се и подготовка на механизацията, с която извършваме работа при зимни условия. Това са шест вагон снегорини. Те са дислоцирани, така че да могат да обхванат рисковите места - дефилетата и Балкана и да отидат по най-бързия начин до проблемите райони.

Неотдавна изразихте мнение по отношение окрупняване на командните центрове на НКЖИ. Какво се прави по този въпрос?
Това е идея, която цели намаляване на човешкия фактор с цел повишаване на безопасността. Вярвам, че когато участието на човешкия фактор се намалява се увеличава безопасността, защото ще бъдат внедрявани нови системи. На този етап завършваме възела във гара Видин - товарна, която ще командва и гара Видин - пътническа и пост Капитановци.
Имаме идеята да започнем да влагаме нова техника и чрез възел да управляваме гара Варна и тези от региона. Те трябва да се управляват от възел Варна - запад. С разширението на диспечерския център в Пловдив планираме, освен направлението Пловдив Свиленград, да управляваме и трасето от Пловдив до Бургас, както и отсечката до Септември.
Тези възлови управления ще се командват от единни диспечерски центрове в София и Горна Оряховица, което неминуемо ще е свързано и с оптимизация на персонал.

Как стои въпросът с кражбите?
Искам да се обърна към законодателния орган, че е назрял моментът за по-сериозно криминализиране на тези посегателства, а именно - като терористичен акт. Докато наказанията не са високи за посегателства върху жп инфраструктурата, този процес няма да може да се овладее.
Последният случай беше свързан с процеса, който извършваме по разформироване на излишните възли от гара Подуяне-разпределителна. Тогава при работа на разсъоражаване на контактната мрежа от наши специалисти се стигна до случай, в който те бяха атакувани от граждани от близкия квартал и се стигна до там, че бяха откраднати 40 кг. биметално въже. Това е огромен стрес за нашия персонал, който се е изправил срещу  40 човека с престъпни намерения. Такова нещо досега не ни се беше случвало.
Ние работим добре с Транспортна полиция и сега направихме график и когато вече се извършват подобен род дейности да има и представители на полицията.
Като цяло от началото на годината борят на посегателствата е 599 на обща стойност 1,244 млн. лева. Това, което сме забелязали като проблемни райони, са София, Перник, Стара Загора, Ямбол, Плевен и Варна.

Какво се прави по отношение на безопасността на експлоатационния персонал и жп мрежата?
Това, което правим, е непрекъснато повишаване квалификацията на персонала ни, а от друга страна - внедряваме нови автоматизирани системи. Като се надяваме от догодина две или три гари да бъдат преоборудвани с нова осигурителна техника, която да осигури най-високото ниво на безопасност.
Важно е персоналът да участва в обучения, които не само да ги ангажират по време на самите тях, но и да се постигне реално усвояване.

Смятате ли, че имате напредък в тази педагогическа задача?
Да, определено, но считам, че трябва да вложим повече усилия там. Казвам това, защото през последните години дейността намаля и понякога се забелязва едно отпускане и на експлоатационния персонал. Няма го и това обучение, което навремето се предлагаше от института „Тодор Каблешков", включващо и сериозна практическа подготовка.