Христо Алексиев, председател на УС и зам.-генерален директор на НКЖИ, в интервю за News.bg по повод откриването на обновения жп участък Любимец-гръцка граница (част от проекта за модернизация на жп линията Първомай-Свиленград)

Господин Алексиев, днес се въвежда в експлоатация Позиция 2 от проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград. Какви бяха проблемите по проекта и предприетите действия?
Извършени бяха всички дейности, за да може линията да достигне параметри от скорост 160 км/ч. Това означава земни работи, работа по железен път, контактна мрежа, по гари, приемни здания и всички други дейности, които биха позволили по жп линията да се развива скорост от 160 км/час - за конвенционален подвижен състав и 200 км/час - за влакове с накланящи се кошове.

Можем ли да кажем, че с откриването на днешния участък вече имаме изцяло реконструирано жп трасе от Пловдив до Свиленград?
Единствено остана на гара Симеоновград някои дейности да бъдат приключени. Иначе целият участък, от Пловдив до Свилеенград, до турска, както и до гръцка граница, е готов за скорост от 160 км. Проектът отговаря на всички изисквания за оперативна съвместимост. Към момента има доста сериозен ръст на товарите от страна на Турция. Този проект е много важен и ще спомогне развитието на железопътния транспорт и на транзита през България.

Какво е финансовото обезпечаване на проекта?
Първата част от проекта - от Крумово до Димитровград, беше финансирана с предприсъединителната програма ИСПА. Вторият етап - от Димитровград до Свиленград и съответно и до гръцка, и до турска граница, по ОП „Транспорт“. Имаше и наша част съфинансиране, което е осигурено. За тази цел ние изтеглихме безлихвен заем от държавата. Проектът е изцяло финансово обезпечен и всички оставащи дейности, защото след като е приключил проектът, остават разплащания към изпълнителите, ще бъдат обезпечени.