Зам. генералният директор на НКЖИ Златин Крумов пред news.bg

Г-н Крумов не спират критиките към НКЖИ относно безопасността на жп мрежата както за пътниците, така и за служителите в железницата. Какво прави компанията в отговор на това?
Гарантирам, че железопътната инфраструктура е безопасна и надеждна. Това ниво на безопасност се поддържа от приложената в компанията система за управление на безопасността. В последните няколко седмици се обърна медийно внимание на ситуации, случили се върху ЖП релсите. Такива случаи имаше, но те се случваха на места, където тече текущ или основен ремонт. Там гарите са с „развързана" инсталация и се работи с временни пултове за управление на влаковото движение.
Всичко това обаче се прави при пълното съблюдаване на нормативните документи действащи в железопътния транспорт. Ние предприехме и друга мярка която включва ограничаване на скоростите на влаковете, които влизат и напускат с до 25 км/ч гарите с развързана инсталация. От тази седмица на всички постове в гарите, където имаме един постови стрелочник сме насочили да има по двама с цел да се гарантира сигурната и безопасна експлоатация.
В тази връзка ние осъществяваме мониторинг на нашите служители, които от своя страна са минали през всички необходими подготвителни курсове и обучения.

Какво се случва почти два месеца след тежкия инцидент, при който загина машинист на пътническия влак за Варна?
От момента на инцидента сме действали по всички вътрешни правила така, както са разписани. Абсолютно всички изпитания и тестове до този момент са направени и са представени на следствието. От тук нататък очакваме и те да свършат своята работа. Лично аз нямам притеснения за работата на нашите системи.

Стана дума в първия въпрос за ремонтните дейности, които НКЖИ извършва. Бихте ли казали на какъв етап са тези, финансирани с капиталов трансфер и инфраструктурни такси?
Непрекъснато следим извършването на ремонтните дейности, които сме заложили в програмата ни. Голяма част от обектите вече са пред успешно приключване. По отсечката Своге-Бов, където правим механизирано подновяване вече имаме Акт 15. На гара Мездра текат тестове и изпитания.
Имаме два проекта, които наложиха прекъсване на движението в съответните участници. Това са Пирдоп - Антон и Кърстец - Радуцни и Кръстец - Плачковци, които са тежки като природни условия, но са от изключително важни за инфраструктурата. Очакваме до края на месеца там да бъде пуснато движението.
Правим и сериозни инвестиции в тягови подстанции, ремонт на сграден фонд, изграждане на оптичка кабелна мрежа, рехабилитация на мостове, тунели и т.н.

Как върви работата по организация на есенно-зимния сезон?
В предишните 2-3 години зимата не успя да ни изненада, като се надяваме така да бъде и тази година. Осигурили сме необходимите материали и работно облекло. След проведените тестове можем да кажем, че специализираните машини са готови да реагират в аварийни и бедствени ситуации.

На какъв етап е програмата ви за модернизиране на ЖП прелезите?
Приоритет в поделение „Сигнализация и телекомуникация" е модернизацията на ЖП прелезите. При направените анализи се оказва, че най-тежките инциденти се случват на жп прелези. В 99% от случаите виновни за инциденти, станали на такива места са водачите на пътни превозни средства, които не спазват правилника.
Преди две години стартирахме процедура за модернизация на 35 прелезни устройства и инвестирахме около 7.2 млн. лв. Тази година сме сключили договор за модернизация на още 20 броя прелези с голямо натоварване. Към момента от договора, който е за 5.7 млн. лв. сме разплатили 3.5  млн. лв. и вече цялото необходимо оборудване е закупено. То поетапно се монтира и се въвежда в пробна експлоатация.

Има ли някои дейности, които посредством нововъведения, направени от НКЖИ се извършват по-бързо и надеждно?
Имаме технически съвет, който разглежда най-различни иновации, предлагани от цели екипи или определени инженери. В поделение железен път и съоръжения внедряваме способ за стабилизиране на междурелсието на по-стари траверси. Опитваме се по линиите с такива траверси, които се намират в трудни участъци и такива остри завои да прилагаме този метод.
Процедурата е иновативна, която е разгледана като проектна разработка. След това правим опити на експериментални участъци, където в продължение на 6 месеца непрекъснато се следи какво се случва. Ако резултатите са добри, тогава си позволяваме да внедрим такива иновации.
Някои от иновациите ни позволяват с малко средства да решаваме сериозни проблеми по железния път.
Относно стабилизиране и заздравяване на земното легло в участъците Илиянци - Курило, Своге - Бов и Пирдоп - Антон използвахме метод познат в пътното строителство. Той представлява импрегниране на земните повърхности с определени вещества така, че те да се постигне по-голяма якост и товароносимост. След такива процедури механичните свойства на земното легло се подобряват 4-5 пъти.

Опасно ли е за околната среда използването на тези химикали?
Тези вещества са се доказали с времето, като смесите са одобрени от Министерството на околната среда и водите. Те са прилагани при строителни дейности в Германия. Важно е да подчертаем, ако се използват старите методи, които изискват много повече изкопни и укрепителни работи, тези процедури ще струват много по-скъпо.