Мониторинговият доклад на Еврокомисията продължава да бъде подходящ инструмент в помощ на България и нейните усилия за реформи.
Това се казва в открито писмо от посланиците на 12 държави - Австрия, Белгия, Дания, Франция, Финландия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Швеция, Великобритания.

"Напомняме необходимостта от широка и недвусмислена политическа подкрепа за реформите и ефективното прилагане на препоръките", се казва в текста на обръщението.

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК
Обновена

Бавен напредък, а трябва да е необратим, отчита мониторингът на ЕК

От ЕК приканват България да реализира направените в документа препоръки

Повод за писмото са информациите, окачествени като "атаки от страна на няколко български медии срещу Механизма за сътрудничество и проверка (МСП)".

12-те посланици се мотивират с обвиненията срещу Комисията и нейни експерти, целящи, според тях, да дискредитират механизма. "Ние, в ролята си на посланици на страни-членки на ЕС, подкрепяме декларацията на Комисията от 17 март 2017 г. и гарантираме интегритета на процеса на МСП и ангажираните с него експерти", се казва в писмото.

Само петима души изготвят евродокладите за България и за Румъния

Само петима души изготвят евродокладите за България и за Румъния

Само двама от петимата са на пълен работен ден

Както бе заявено в наскоро приетите Заключения на Съвета на министрите на ЕС, от 17 март 2017 г., ние поздравяваме Европейската комисия за работата й в рамките на МСП и изразяваме силна подкрепа за нейния балансиран и обективен анализ, се казва в писмото.

Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП) бе въведен и се реализира със съгласието на България и останалите страни-членки на ЕС. Докладите са базирани на прецизна и прозрачна методология, използваща данни, предоставени и проверени от българските власти.

Авторите на писмото оценяват продължаващото добро сътрудничество на България с Комисията и останалите страни-членки в рамките на Механизма. Това направи възможни окуражаващите стъпки в посока покриване на 6-те критерия, както потвърди Съвета на ЕС.
В този контекст, ние напомняме необходимостта от широка и недвусмислена политическа подкрепа за реформите и ефективното прилагане на препоръките. МСП продължава да бъде подходящ инструмент в помощ на България и нейните усилия за реформи, заявяват дипломатите на 12-те държави.

За да постигне конкретни и трайни резултати, необходими за удовлетворителното покриване на критериите на Механизма, ние напомняме за своята продължаваща готовност да подкрепяме усилията на България в тази посока чрез двустранно сътрудничество и такова на ниво ЕС.

Скоростта, с която България ще покрие критериите по необратим начин, зависи от българските власти, казват посланиците на 12-те държави.