20 обществено известни личности не искат настоящия директор на БНТ Емил Кошлуков да не бъде допускан до изслушване на конкурса за директор на обществената телевизия - Българската национална телевизия. Информацията е от Съвета за електронни медии (СЕМ).

Сигнал до Съвета за електронни медии с мотиви по процедурата за избор на генерален директор на БНТ аргументираха с подпис и име 20 общественици. 

Осем кандидати за директор на БНТ

Осем кандидати за директор на БНТ

Приключи приемането на документите за участие в процедурата за избор на генерален директор

"Законът поставя висока летва към кандидатите за длъжността "генерален директор" на БНТ, "Понятията "обществен авторитет" и "професионално признание" изобщо не кореспондират с правно-документалния формализъм. И това съвсем не е случайно!", се казва в сигнала до регулаторния орган - СЕМ. От регулаторния орган трябва да преценят кого от кандидатите да допуснат до изслушване.

Сигналът е внесен в Съвета за електронни медии на 21 юни 2022 г. Ясно са формулирани систематизирани данни и факти, юридически обосновани, за да послужат на регулаторния орган да се произнесе. 

Сашо Диков и Светлана Божилова имат 7 дни да коригират документите си за шеф на БНТ

Сашо Диков и Светлана Божилова имат 7 дни да коригират документите си за шеф на БНТ

Диков не показал 5-годишен опит в телевизия

Обосновката алармира за зависимостите на Кошлуков от трети лица, за компрометиращите действия, които са извършени по време на управлението му, за уронването престижа на обществената медия чрез следването на тенденциозна и политически пристрастна програмна и съдържателна политика на медията и за липсата на обществено доверие и признание към него, респективно към БНТ и работещите в нея служители.

В четвъртък 23 юни 2022 г. СЕМ трябва да реши кого да изслуша. Според авторите на сигнала сегашният директор на БНТ няма необходимите дефинитивни условия, съгласно формулираните в Закона за радио и телевизия.

На 5 май 2022 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. Предстоящите етапи в процедурата са: оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване - до 23 юни 2022 г., изслушвания - 27 и 28 юни 2022 г., избор на генерален директор - 29 юни 2022 г.

Тошко Йорданов поиска дипломата на шефа на БНТ Емил Кошлуков

Тошко Йорданов поиска дипломата на шефа на БНТ Емил Кошлуков

"Не знам дали ще я прочетат, защото е на Калифорнийски университет"

В сигнала до Съвета за електронни медии са приложени:

 1. Материали за протести, петиции и подписки за оставката на Емил Кошлуков, широко отразени в българските медии;
 2. Писма и подписки за оставката на Емил Кошлуков, подкрепени от 3200 души от българския елит и гражданско общество, и от 123 български интелектуалци;
 3. Критични доклади за БНТ през 2020 и 2021 г. на Организация за сигурност и сътрудничество на Европа (ОССЕ), Репортери без граници, фондация "Медийна демокрация" и изследване на общественото доверие в медиите на "Екзакта";
 4. Наказателни постановления на СЕМ към програмния и генерален директор на БНТ в периода 2018-2022 г.

Сигналът е подписан от:

 1. Иван Лечев (музикант) 
 2. проф. Евгений Дайнов (политолог)
 3. 3. Камелия Тодорова (певица)
 4. 4. Чавдар Николов (карикатурист)
 5. 5. проф. Васил Гарнизов (антрополог)
 6. 6. проф. Коста Костов (пулмолог)
 7. Галин Стоев (режисьор)
 8. 8. Снежина Петрова (актриса)
 9. 9. проф. Калин Янакиев (философ)
 10. 10. проф. Маргарита Младенова (режисьор)
 11. Васил Василев - Зуека (актьор)
 12. 12. Палми Ранчев (писател)
 13. 13. Валери Йорданов (актьор)
 14. Боряна Пунчева (режисьор)
 15. 15. Дарина Такова (оперна певица)
 16. 16. Мануела Малеева (тенисистка)
 17. 17. проф. Иван Добчев (режисьор)
 18. Александрина Пендачанска (​оперна пев​ица)
 19. Искра Ангелова (журналист, актриса)
 20. Васил Гюров (музикант)