23 639 български граждани са били проверени от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА между 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г.

Комисията по досиетата вбеси БСП с писмо за проверка на ръководството

Комисията по досиетата вбеси БСП с писмо за проверка на ръководството

Четирима "за", един "въздържал се" и десет гласуваха "против"

От проверените за този период 645 души са обявени за принадлежност към тези служби. Това сочи доклад за дейността на комисията за периода, приет от Народното събрание.

Целият архив на армията до края на май влиза в Комисията по досиетата

Целият архив на армията до края на май влиза в Комисията по досиетата

За подготовка и предаване са 7221 архивни единици

От 1 декември 2015 г. до 30 юни 2016 г. комисията е обсъдила и приела 92 решения.

В доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на ДС и разузнавателните служби на Българска народна армия (БНА).

В документа са представени дейности по осигуряване на достъп до документи, изследователската и международната дейност на комисията. Дадена е и информация за съдебните дела.