53 процедури с европейско финансиране за над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г., съобщиха от Министерския съвет след заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет (СКУСЕС). На заседанието бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г.

Селата също ще имат бюджетна рамка
Обновена

Селата също ще имат бюджетна рамка

Когато общинският съвет приема бюджета, той трябва да бъде придружен с финансова сметка

Общата проектна стойност е близо 1,150 млрд. лева . Процедурите ще бъдат обявени през идната година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Брюксел предлага спирането на еврофондовете да не се решава единодушно

Брюксел предлага спирането на еврофондовете да не се решава единодушно

В страна, в която върховенството на закона е застрашено

Към момента по програмите са обявени 408 процедури за 17,996 млрд. лева. Договорени са над 14,5 млрд. лева или над 62,5 % от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали над 25,3% от бюджета на всички програми или близо 6 млрд. лева.

Според вицепремиера Томислав Дончев следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период, ще започне и подготовката за следващия. По думите му от изключително значение за подобряване на ефективността на европейските средства е да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на предвидените в тях процедури.

ГДБОП неутрализира група перничани, източвали еврофондове

ГДБОП неутрализира група перничани, източвали еврофондове

Групата е създадена през 2015 г., а неин лидер е бизнесдама от Перник