Малките кметства ще имат своя бюджетна рамка. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов след среща на Сдружението на кметовете на малките кметства в България с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет.

Председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова изтъкна, че кметовете на малките кметства в страната и премиерът Бойко Борисов са се разбрали, че съгласно Конституцията на България основният орган на местното самоуправление и администрация е общината.

Депутатите искат разчет как по-високите данъци ще се влеят в бюджета на общините

Депутатите искат разчет как по-високите данъци ще се влеят в бюджета на общините

И Менда Стоянова, и Румен Гечев

Не е възможно правителството, нито парламентът да се намесват грубо във финансовите рамки и да ограничават самостоятелността на местната общност, която е легитимирана през общинския съвет и кмета на общината, по думите на Стоянова.

В рамките на възможностите на правителството и на парламента е решено да се приемат текстове, които да гарантират, че когато общинският съвет приема бюджета, той трябва да бъде придружен с финансова сметка и финансови разходи за всяко едно кметство, обясни Менда Стоянова.

Заедно с това ще има и засилен контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет от кмета на общината относно бюджетните сметки на кметствата. Необходимо е да има текстовете в ЗОП и ЗУТ, в които кметът да има възможност да участва при контрола по изпълнението на обекти на неговата територия.

Атанас Камбитов: Новото райониране ощетява Благоевград, Перник и Кюстендил

Атанас Камбитов: Новото райониране ощетява Благоевград, Перник и Кюстендил

Някои кметове искат България да се раздели на пет района

Менда Стоянова предупреди за санкции при нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя подчерта, че смисълът на местното самоуправление и местната общност е да осъществяват политиките на своята територия, без да изискват намеса от правителството и изпълнителната власт.

Председателят на Сдружение на кметовете на малките кметства в Република България Румен Стоянов обясни, че срещата с премиера е преминала при изключително добра атмосфера, на която се е постигнал изключително добър резултат за малките кметства в страната. Той посочи, че всяко едно населено място в България ще си има бюджетна рамка, а всеки един кмет ще бъде длъжен да я изпълнява.

Кметът на съответната община ще има отговорност за контрола по обществените поръчки, уточни Стоянов. Очакванията му са до 2-3 месеца разногласията да бъдат разрешени.

53 процедури с еврофинансиране за над 1,1 млрд. лв. обявяват през 2019 г.

53 процедури с еврофинансиране за над 1,1 млрд. лв. обявяват през 2019 г.

През 2019 г. се подготвяме и за следващия програмен период

През 2019 г. бюджетните взаимоотношения на общините нарастват с близо 0,5 млрд. лева като 120 млн. от тях са в частта, която зависи от местните общности. В този смисъл финансовата рамка между първо и второ гласуване на макрорамката за следващата не е поставяна като тема за разглеждане днес, стана ясно от думите на Стоянов.

На въпрос какви наказания могат да се приложат, ако не се спази договореното, Горанов се пошегува, че няма да се налагат сто тояги на голо на мегдана, а санкциите най-вероятно ще бъдат административно-материални или ще се търси политическа отговорност на кмета на съответната община.

Горанов посочи, че кметовете и премиерът Борисов са се разбрали за увеличаване на контрола за кметовете на малките кметства, за спазване на българското законодателство, за ангажиране на кметовете на общини и др.

Финансовият министър изтъкна, че с промените в законодателството ще се увеличи отчетността на общинските кметове от гледна точка на ангажиментите към отделните кметства. Ще се увеличат и правомощията на кметовете на кметства, без да се намесва изпълнителната власт.

Румен Стоянов обяви, че кметовете на малките кметства в страната са се отказали от протеста, тъй като са доволни от договорката с премиера Бойко Борисов. Той уточни, че протестите им не са били подкрепени от нито една политическа партия в страната.