Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. е била одобрена на извънредно, проведено онлайн, заседание на Министерски съвет. Индикативният бюджет за настоящата година е до 70 млн. лв. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една от следващите две години - 2021 и 2022 г.

Заедно с това решение, с друго се предоставят и допълнителни 50 млн.лв. на Столична община отново за изграждане на детски градини.

Столична община намери ненадейно места за 4 нови детски градини

Столична община намери ненадейно места за 4 нови детски градини

Две в район "Студенски" и по едно в "Младост" и "Люлин"

По програмата ще се финансира изграждане на материална база, която гарантира здравословните и качествени условия на обучение в системата на предучилищното и училищното образование. Предвижда се строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. По този начин ще бъде намален недостигът на свободни места. Ще се създадат и предпоставки за успешното въвеждане и на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

В резултат на изпълнението на програмата се очаква и повече училища да преминат към едносменен режим на обучение.

МОН отмени срока за преминаване на едносменен режим в училищата

МОН отмени срока за преминаване на едносменен режим в училищата

Всяка община трябва да направи план до края на годината

Изпълнението на програмата ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката.