Минимална заплата в размер на 700 лв. след четири години, прогресивно подоходно облагане и запазване на майчинството през втората година, дори майката да се е върнала на работа, предлагат в платформата си коалиция АБВ - "Движение 21".

Коалицията ще се яви на предсрочните парламентарни избори с номер 8.

Константин Проданов обясни на брифинг, че в подоходното облагане предлагат необлагаем минимум в размера на минималната работна заплата и скала на подоходното облагане с 10% месечна ставка за доходи в размер от 460 - 1500 лева. 15% ставка за доходи от 1500-3000 лева. За доходи над 3000 лв. размерът на данъчната ставка става 20%.

Според Проданов това няма как да изгони IT-специалистите у нас. Той обясни, че ако един човек взима 5000 лева на месец това, че ще плаща данък от 200 лв. месечно няма как да го принуди да емигрира в друга страна, тъй като и разходите там ще бъдат доста по-високи.

Нови лица, реализъм и политически умения, предлагат АБВ и Движение 21

Нови лица, реализъм и политически умения, предлагат АБВ и Движение 21

Коалицията се явява на изборите под №8

Предвижда се и данъчен кредит за малките фирми с персонал до петима души, които биха срещнали затруднение от увеличението на минималната работна заплата.

В сферата на здравеопазването от коалицията залагат на премахването на пазарния принцип и връщането статута на болниците на лечебни заведения, а не както са сега - търговски дружества. Предвижда се още преход от клиничните пътеки към диагностични свързани групи и премахване на този "унизителен подход на д-р Москов с пръстовите отпечатъци", обясни Константин Проданов. От формацията ще предложат и премахване на такса лекар за пенсионерите.

Коалицията предлага създаването на фонд млади таланти, онлайн гражданска приемна, безплатни детски ясли и детски градини.

Д-р Мариана Тодорова обясни, че искат още запазване на размера на майчинството от 460 лв. и през втората година, независимо, че майката е започнала работа. Ще настояват майчинството да се изравни с минималната работна заплата, но не да се обвързва с нейния размер.

Мариана Тодорова коментира, че се предвижда механизъм за индексация на всички пенсии с коефициент 1,3.

В сферата на образованието и науката ще искат парите от 3,6% от БВП да станат 5%, а учителските заплати да нарастват с темпа на минималната работна заплата. Платформата предвижда още и отмяна на финансирането за частните училища. Стартовите заплати в БАН да са в размер на две минимални работни заплати.

Платформата разгръща и така наречените женски и младежки политики. Мариана Тодорова обясни, че са единствената коалиция, отделила място в платформата си за тях.

Съдебната реформа, която Коалиция "АБВ - Движение 21" ще предложи е реформа в нейния радикален вид. Това заяви лидерът на движението Татяна Дончева, която се обяви за прекратяване на съществуващия сталински модел на прокуратурата, изцяло нов Закон за съдебната власт и свикване на Велико народно събрание за промяна в Конституцията в частта за отмяната му. Това са част от усилията за конституционно закрепване на гаранциите за правото на гражданите на справедлив процес и на засилена защита срещу държавата.

"Нашето разбиране е, че промените в съдебната система трябва да обхванат избор на главен прокурор от Народното събрание или назначаване от президента с мандат пет-седем години. Това поставя въпроса за излизането на прокуратурата от съдебната система в досегашния й вид", коментира още Дончева. Така по отношение на прокуратурата се търси промяна на структурата, функциите, правомощията и статута на прокурорите, което от своя страна да осигури промяна на прокуратурата и прекратяване на съществуващия сталински модел.

Това включвало ограничаването на правото на главния прокурор и висшестоящите прокурори да дават задължителни методически указания, премахване на несменяемостта на прокурорите, създаването на Съвет към главния прокурор, преобразуване на Националната следствена служба в специализирана разследваща структура към главния прокурор, която да разследва корупция, пране на пари, данъчни и банкови престъпления.

"Това автоматично води до прекрояване на съдебната система в рамките на съдилищата и това ще изисква промяна на Закона за съдебната власт", коментира Дончева. Предвиждат се и много съществени мерки за повишаване качеството на законодателството.

"Вие сте свидетели, че в парламента има все по-малко юристи и все повече дилетантство при изработването на нормативни актове", коментира лидерът на Движение 21. Липсвала сериозна система за предварителен преглед на нормотворческите упражнения на депутатите или на съответните министрите. Затова се залага на разширяване на правомощията на Съвета по законодателството към министъра на правосъдието.

Освен това за подобряване на качество на юридическото образование и продължаващо обучение от коалицията предвиждат редукция на съществуващите юридически факултети. Налагат се и промени в наказателното правораздаване. В програмата се залагат и мерки, свързани с младежкото правосъдие и престъпленията, извършени от деца.

Относно гражданския процес и проблемите с колекторските фирми и частните съдебни изпълнители от коалицията застъпват мерки за допълнителни гаранции на длъжниците, намаляване и премахване на таксите и приемане на Закона за гражданския фалит.

Дончева представи и мерките, свързани със сектор Култура. При представянето Трендафил Величков коментира, че ако от други партии залагат на актьори в листите си, то коалиция "АБВ - Движение-21" е привлякла техните учители - професори и преподаватели. Платформата залага увеличаване на средствата за култура, промяна на модела на финансиране с държавна субсидия, освен делегирани бюджети, за да не се допуска продажба на салони. Освен това платформата предвижда и квота за българска музика в българския ефир.