"За двете години от създаването на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) постигнахме не малко резултати и създадохме инструменти, с които ускорихме процеса на трансформация на администрацията. Достъпът до Единния портал за електронните административни услуги (https://egov.bg/wps/portal/), поддържан от агенцията, вече е възможен и с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), който може да се използва от всяка точка на света с достъп до интернет."

Това обяви председателят на ДАЕУ Атанас Темелков. Той представи в реално време достъпването на е-услуги през мобилно устройство. Електронната идентификацията, за която напоследък често се говори, вече ще става лесно и достъпно през мобилно смарт устройство, допълни още той.

Управляващите чертаят архитектурата на електронното управление

Управляващите чертаят архитектурата на електронното управление

Рамка на основните елементи на е-управлението

Гражданите и бизнесът вече могат да взаимодействат изцяло цифрово с администрациите - през Системата за електронно връчване. Близо 19 000 са регистрираните потребители в системата. От тях повече от 90 са фирми, над 700 са администрации, стана ясни по думите на шефа на агенцията.

Приоритет на електронното управление са услугите за гражданите и бизнеса. До 2023 г. те трябва да имат централизиран достъп по електронен път до над 850 електронни услуги, поясни още Темелков. Според последното проучване на "Галъп Интернешъл" на обществените нагласи по отношение на електронното управление у нас 75 на сто от участвалите в допитването не са използвали електронни услуги и са имали контакт с администрации само "на гише". В същото време над 5.5 млн. граждани използват мобилен интернет. Тази липса на комуникация може да се промени. Достъпването на е-услуги и подписването на документи с облачен КЕП ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Създават се условия за сигурна идентификация и единен начин за достъп до услугите, предоставяни от различните институции. Това решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация. Също така ще предостави сигурен начин за потвърждаване на самоличността на потребителите до въвеждането на личните документи като средство за електронна идентификация, каза председателят на ДАЕУ.