Държавната агенция "Електронно управление" е определена за национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Инфраструктури на финансовия пазар", съобщиха от Министерския съвет след днешното заседание.

Решението е в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за киберсигурност. 

Румен Радев: Не е достатъчно да напишеш закон за киберсигурност

Румен Радев: Не е достатъчно да напишеш закон за киберсигурност

Държавният глава настоя за поемане на отговорност

Законът за киберсигурност бе приет в края на 2018 г. за установяване цялостна система на координация и взаимодействие между институциите в областта на киберсигурността.

Със закона се въвеждат и правила за докладване на инциденти, които засягат административните органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги.

Създаването на националните компетентни органи по мрежова и информационна сигурност е етап от изграждането на националната институционална система в областта на киберсигурността. 

Държавна агенция "Електронно управление" трябва да определи операторите на съществени услуги в сектор "Инфраструктури на финансовия пазар". Тази агенция трябва да ги координира и контролира за изпълнение на мрежовата и информационната сигурност.

Това става чрез Методиката за определяне на операторите на съществени услуги, приета с Решение на Министерския съвет № 192 от 2019 г.

Методиката указва дейностите, които трябва да бъдат предприети при определянето и регистрирането на операторите на съществени услуги. Държавна агенция "Електронно управление", подпомагана от Комисията за финансов надзор, ще извърши оценка на услугите в сектора, които трябва да се считат за съществени за поддържането на критични обществени и икономически дейности.