Армията започва отново процедурите за избор на нов тип боен самолет и за "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада".

Това стана ясно след заседание на Съвета по отбрана. Проектите ще бъдат предоставени за разглеждане в Министерския съвет и за приемане в Народното събрание, съобщиха от Министерството на отбраната.

РСК МиГ поддържа наличните ни изтребители до 2022 г.

РСК МиГ поддържа наличните ни изтребители до 2022 г.

81 млн. лева е стойността на споразумението, с което можем да пазим небето си сами

Една от основните цели на проекта за нов изтребител е осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Проектът предвижда придобиването на 16 броя самолети на два етапа по осем самолета. Първите самолети следва да бъдат доставени до две години от сключване на договора.

През първия етап, който е финансово осигурен с 1 милиард и 500 милиона лв. (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България) е предвидено да се придобият не по-малко от 8 броя бойни самолети.

С тези пари се очаква са закупят летателните апарати, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение, обучението на състава, първоначалната интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години) и въоръжението. Реалните параметри на придобиваните отбранителни продукти по този проект ще станат известни след изпращане на запитванията за предоставяне на предложения до определените държави и получаване на техните отговори.

На основата на коопериране в този проект за инвестиционен разход също се предвижда изграждане на способности от българската индустрия и ВВС за логистично осигуряване на бойните самолети и оборудване.

Закъснели сме с проекта за модернизация на сухопътни войски, смята Каракачанов

Закъснели сме с проекта за модернизация на сухопътни войски, смята Каракачанов

Да сме максимално готови и като въоръжени сили, и като служби за сигурност, иска военният министър

Целта на проекта за "Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" е да се изградят съвременни, съвместими със съюзниците от НАТО и ЕС. Те са необходими за провеждане на операции по гарантиране на националния суверенитет и независимост. Втората не по-малка по значимост цел е да се изгради национален индустриален капацитет за поддръжка на жизнения цикъл на придобитите техника и въоръжение, което означава да можем да ремонтираме и поддържаме наличната армейска техника.

Проектът за придобиване на основна бойна техника за Сухопътните войски включва придобиването на бойна и специална техника, допълнително оборудване и обучение на персонала, който ще експлоатира техниката. Очаква се да закупим 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване.

Времевият интервал за реализацията на проекта за придобиване и поддръжка на основната бойна техника е 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 220 милиона лева (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България).

От тези средства за придобиването на 150 единици бойна и специална техника са определени 1 милиард и 20 милиона лева, а за придобиване на системи и допълнително оборудване - 200 милиона лв.

Припомняме, в Бюджет 2018 бе планирано да се осигурят пари за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана. Според вносителите на проектобюджета, са осигурени пари, включително и за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби.

Предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.

На 5 октомври 2017 г. депутатите върнаха процедурата по избор на нов тип изтребител. В доклада на комисията по отбрана, с който се мотивира това решение, имаше изискване Министерството на отбраната да предложи нова финансова рамка и да актуализира основните оферти като се разшири обхвата от фирми за придобиване включително на нови самолети.

Малко по-късно - навръх 6 декември 2017 г. имаше покана от страна на военното министерство към руския консорциум РСК МиГ да удължи ресурсана наличните ни изтребители МиГ 29.

Поканата беше без обществена поръчка, защото консорциумът е производител и не е предоставил лиценз за ремонт на своята продукция на друго чуждестранно предприятие. Поканата към РСК МиГ за преговори бе за 19 декември 2017 г.

Малко преди крайния срок украинска фирма, която нямаше надлеждно оформени документи, обжалва решението на военното министерство. Покрай празниците възможността да се реагира на техния иск се забави. Искът на украинската фирма бе отхвърлен и от Комисията за защита на конкуренцията.

На 14 март 2018 г. стана ясно, че България е избрала руската самолетостроителна корпорация "МиГ" за ремонт и поддръжка на 15 съветски изтребителя МиГ-29 до 2022 г.

Според плановете на управляващите придобиването на нов тип боен самолет и придобиването на многофункционален патрулен кораб трябва да приключи през 2023 година.

Още през 2018 година могат да бъдат дадени 100 хиляди лева за придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонните групи.

Най-много средства са определени за придобиване на боен самолет - 2020 и 2021 година, съответно - 260 и 240 хиляди лева.