От Асоциация "Хидроенергия" са обезпокоени от промените в регулаторния режим, направени в последните дни на третия кабинет "Борисов", които ще доведат до спиране на работата на повече от 250 водноелектрическите централи в страната.

"Ние сме шокирани от това, което се случи - текстовете в тази Наредба са меко казано скандални", заяви пред БНР инж. Боян Кършаков, председател на УС на сдружение "Хидроенергия". Към настоящия момент той заема и длъжността Управител на "Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД.

Асоциация алармира, че 250 ВЕЦ-а могат да спрат работа

Асоциация алармира, че 250 ВЕЦ-а могат да спрат работа

Това ще доведе до по-скъп ток

С приетите в постановление на Министерски съвет от 23-ти март 2021 година изисквания се поставят в административна безизходица ВЕЦ-овете. Според тях липсата на ясна нормативна рамка пряко застрашава и всички останали водоползватели в България - ВиК дружества, Напоителни системи и индустриални предприятия.

Според последните промени, въведени чрез новата Наредба за използване на повърхностните води, всички ВЕЦ трябва да представят документ за учредено право на строеж за водовземните съоръжения в речното корито, ако искат да им бъде продължено разрешителното за водоползване. Без него те не могат да работят.

"Такъв документ не е изискван при приложимия до сега режим за строеж на ВЕЦ и не може да бъде получен от ползвателя при вече пуснат обект в експлоатация. Това окончателно блокира работата на сектора, защото съгласно настоящото българско законодателство не е възможно учредяване на право на строеж за вече построено съоръжение", каза Кършаков.

Според него се изискват документи, които не могат да бъдат представени. Нормативните промени не са обсъдени със засегнатите страни, най-скандалното е, че този текст е поставен като изискване само за водно-електрическите централи и за техните водовземни съобръжения, а всички останали водоползватели, които ползват повръхности води, към тях няма такова изискване. Сега сме говорили със служебния кабинет, в техните правомощия е да отменят спорните текстове в тази Наредба, допълни Боян Кършаков.

По думите му ВЕЦ - ове се сторят в България от началото на 20 век. Тогава при строежа им институциите не са изисквали право на строеж - речните корита са публична държавна собственост. Това са електроцентрали, всички други документи са давани.

"Хората трябва да знаят сега, че не може сега да извадиш този документ, когато са построени съоръженията", категоричен е Кършаков. Той поясни, че става дума не за водните централи, а за самите съоръжения, с които се отклонява водата, за да стигне до нея и да бъде преработена и след това върната обратно в речното корито.

Според инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" тези твърдения не са верни. На първо място ВЕЦ-овете не са 260 и текстът не се отнася за всички съществуващи преди 2000 година, обясни Куманов.

Според него става дума за 200 ВЕЦ- а, за които съответните държавни чиновници са позволили тези строежи и така са нарушили закона и второ - нарушението е толкова голямо, че по своята същност тези разрешения за строеж и документите за пускане в експлоатация са нищожни по смисъла на АПК, тъй като те са заплаха за държавността и нарушение на конситуционния ред - някой за строи в чужда собственост е невъобразимо, допълни инж. Куманов.

Той даде пример, че още през 2010 година МОСВ пише до МРРБ да спрат да издават тези разрешителни за строеж.

"Г-н Куманов каза много неверни неща - не са незаконно строени водните централи, следван е ред, който се е променял в годините, не съм съгласен, че държавата не е била създала ред. И в сегашните закони няма ясно разписан ред как се учредяват такива вещни права. Няма разписана ясна процедура за учредяване на ВЕЦ и сега", каза представителят на сдружение "Балканка".