България е вече 100% енергийно независима, никой не може да ни спира кранчето или да ни извива ръцете. Страната ни става незаобиколим фактор на газовата карта в Европа. С нашите газови магистрали даваме възможност на всички да получават газ, а транзитните такси остават за българите 70 години напред".

Това заяви премиерът Бойко Борисов, който огледа на място строително-монтажни работи на компресорната станция "Нова Провадия" по трасето на Балкански поток.

"Имаме най-добрите компресори в света на американската компания Solar Turbines, реверсивни във всички посоки - Север-Юг, Юг-Север, Изток-Запад, Запад-Изток. Това са т.нар. газови магистрали на газов хъб "Балкан", посочи Борисов. Той изтъкна, че заедно с другите енергийни проекти на територията на страната ни, България е на газовата карта на Европа и в света и всеки, който поиска, ще може да транспортира газ.

"Интерконекторът с Гърция се строи на пълни обороти. И като прибавим приоритетното ни газохранилище "Чирен", тази година ще е много добра за инфраструктурата в газовата сфера", отбеляза Борисов.

Имаме шанс за 100% енергийна независимост, смята бивш енергиен министър

Имаме шанс за 100% енергийна независимост, смята бивш енергиен министър

За Асен Василев АЕЦ "Белене" е политически и ненужен на енергийната ни система

"Десетилетия сме се наслушали на приказките им - сега само можем да покажем поредния грандиозен строеж, който върви в момента", заяви още министър-председателят.

Компресорната станция "Нова Провадия" е разположена в землището на с. Ветрино, област Варна и ще бъде оборудвана с 4 компресорни агрегата с инсталираната мощност 10 MW всеки от тип Mars 90. Новите компресорни агрегати на станция "Нова Провадия" са от най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора.

Агрегатите са снабдени с ниско емисионни горивни камери, съответстващи на изискванията на екологичното законодателство в частта за горивните инсталации, осигуряващи спазване на допустимите норми за изпускане на вредни замърсители в атмосферния въздух. На площадката на КС "Нова Провадия" работят близо 250 души.

В края на 2020 г. беше въведена в експлоатация първата от двете компресорни станции по трасето на Балкански поток - КС "Расово", която е оборудва с 3 компресорни агрегата с инсталирана мощност 12 MW, всеки от тип Mars 100, производство на американската компания Solar Turbines.

Борисов доволен, че пазарът ни на газ е либерализиран
Обновена

Борисов доволен, че пазарът ни на газ е либерализиран

Премиерът се хвали с намаляването на цената и преговорите с Газпром

Изграждането на компресорна станция "Нова Провадия" е последният етап от реализацията на проекта "Разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница". С неговата реализацията ще се повиши сигурността на доставки на природен газ от различни източници, ще се увеличи конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ.

Като ключов проект за пазарната интеграция, Балкански поток ще допринесе за гарантиране на доставките на природен газ за страната и за региона, като същевременно ще създаде реални условия за диверсификация на източниците и маршрутите и възможност за пренос на допълнителни количества природен газ за и през България.

По-късно Борисов посети подстанцията към варненския мрежови експлоатационен район на Електроенергийния системен оператор. Той заяви, че надграждаме електропреносната ни система по най-добрия начин, за да бъде България лидер и в тази сфера. 

Интерконекторът с Гърция да е готов тази година, иска Борисов
Обновена

Интерконекторът с Гърция да е готов тази година, иска Борисов

Премиерът ще поиска от ЕИБ да ускорим плащанията

През подстанцията преминава електропроводът към подстанция "Бургас" до подстанция "Марица-изток", който е обявен за обект от общ европейски интерес, тъй като е част от транс-европейската енергийна инфраструктура, както и от приоритетния енергиен коридор "Север - Юг". 150 километра от електропровода са вече в експлоатация, пуснати три месеца предсрочно.

Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че с изграждането на проекта се отговаря на нуждите на българските работодатели и за тях подсилването на енергийната мрежа ще бъде от огромна полза.

Борисов изтъкна още, че 60 милиона лева от инвестицията за участъка на стойност 120 млн. лв. са безвъзмездна помощ от ЕС и по линия на европейския финансов "Механизъм за Свързване на Европа". Общо проектът е на стойност от 220 млн.лв.

Премиерът беше категоричен, че със зелените мощности, които има в страната ни и с работата по 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" България ще може да бъде енергиен лидер.

Електропроводът е един от петте ключови проекта от общ европейски интерес, чиято реализация ще увеличи с над 1000 MW преносната способност на приоритетния коридор "Север-Юг".

Изграждането на тези проекти ще подсили мрежата в Източна Европа, с цел диверсификация на доставките в страните от региона, както и присъединяване на нови ВЕИ, в България, Румъния и Гърция, като по този начин ще осигури условия за постигане на европейските и национални цели в областта на възобновяемата енергия и намаляване на промените в климата в дългосрочна перспектива.

Увеличаването на трансграничния капацитет пряко влияе и върху обединенията на електроенергийните пазари в региона и присъединяването на България към общия европейски енергиен пазар. 

"Изпълняваме ангажиментите си към инвеститорите в България и им създаваме максимално добри условия, за да разширяват производствата си. Изграждаме довеждаща пътна инфраструктура, гарантираме сигурност на електро- и газоснабдяването". Това заяви Борисов, който разгледа на място разширяването на подстанция "Търговище Запад" на Електроенергийния системен оператор.

Инвестицията в проекта е на обща стойност над 3 милиона лева. Подстанцията захранва с електроенергия директно от преносната мрежа три завода в района на град Търговище - Шишеджам Аутомотив България ЕАД, Пашабахче България ЕАД и Тракия Глас ЕАД.

"Това е най-големият завод за стъкла за автомобилната промишленост, поредният голям инвеститор, разкрил над 3000 работни места, при който социално-икономическата мярка 60/40 работи изключително добре и тя ще продължи да се прилага у нас до май", отбеляза премиерът.

Той подчерта, че в близост се намира и изграденото ново газопроводно отклонение, чрез което се увеличава капацитетът за пренос на съществуващото газопроводно отклонение "Търговище".

Дължината на новия газопровод, който е от изключително значение за бизнеса в областта, е 17,6 км, а направената в него инвестиция от "Булгартрансгаз" възлиза на над 10 млн. лв.

"Новите инвестиции, които ще бъдат реализирани в района, изискваха повече електричество и повече газ, и то евтин. Затова направихме разширения за осигуряването на газ и ток", категоричен бе премиерът Борисов и подчерта, че е изпълнен още един ангажимент към региона.

Министър-председателят акцентира, че правителството активно работи за създаването на работни места и хората честно и почтено си изкарват хляба, без значение дали са роми, мюсюлмани или християни.

"Това е нашият пример за етническа толерантност в региона, най-верният начин сме го намерили ние - без да разделяме, а да обединяваме хората", каза още Борисов.

Премиерът акцентира, че квалифицираните кадри и административният капацитет са още едно от богатствата на държавата ни.