Потвърждаваме нашата силна подкрепа за надеждна перспектива за присъединяване на страните от Западните Балкани и за тяхното бъдеще в ЕС. Това стана ясно от обща декларация подписана от външните министри на България, Хърватия, Гърция и Румъния подписана в Ню Йорк.

Те заявяват, че разширяването на ЕС е взаимоизгоден процес, както за ЕС, така и за страните от Западните Балкани, и представлява стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и просперитета на Европа.

Според тях за ЕС е от първостепенно значение да осигури цялостния напредък на региона, основан на индивидуалните заслуги и изпълнението на стриктни, но справедливи условия.

В декларацията външните министри потвърждават подкрепата си за започване на преговори за присъединяване с Албания и Република Северна Македония при спазване на утвърдените условия, по-специално тези за добросъседските отношения.

Те са на мнение, че започването на преговорите за присъединяване ще даде възможност на тези две държави да се съсредоточат повече върху необходимите реформи, докато в същото време ЕС ще може да следи отблизо техния напредък по изпълнението на установените условия и критерии, включително изпълнението на двустранни договори, благоприятстващи добросъседството в региона като Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Северна Македония и Преспанското споразумение между Гърция и Република Северна Македония.

Четиримата външни министри са убедени, че политиката на разширяване ще бъде на приоритетно място в дневния ред на ЕС в рамките на мандата на следващата Европейска комисия, за да се ускори напредъка през следващите пет години и да се осигури ясна перспектива за бъдещето на процеса на присъединяване.