България и Русия вече ще зачитат взаимно трудовия стаж на своите граждани.

Правителството одобри проектодоговор за социална сигурност между България и Русия, съобщи БНР.

Договорът засяга българите, които живеят в Русия както и руските граждани у нас и семействата им.
Според документа ще се прилагат законите на държавата, в която работи лицето.

Предвидени са изключения при дългосрочни командирования и ако лицето работи едновременно и в двете страни.

В договора за социална сигурност са включени обезщетенията за временна неработоспособност, за майчинство, за пенсии за инвалидност поради трудова злополука, както и пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Според проектодоговора взаимно ще се зачитат осигурителните периоди предвид и съгласно законодателствата на двете държави.

Пенсиите, отпуснати до влизането на договора в сила, могат да бъдат преразглеждани, след като лицата подадат заявление.

Правителството обяви изграждането на нефтопровода "Бургас-Александруполис" за обект с национално значение. Това ще съкрати сроковете на административните процедури, свързани със строежа на съоръжението.