България кандидатства за членство в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и нейната Информационна банка.

Министерският съвет одобри решението за това и упълномощи министъра на енергетиката да подпише заявление до генералния секретар на ОИСР от името на правителството.

Присъединяването на България към ОИСР е важен национален външнополитически приоритет.

Включването към различни комитети и работни групи на организацията е заложено в пътната карта за изпълнение на този приоритет.

Активното участие на България в работни и специални органи, агенции и инициативи на ОИСР е от първостепенно значение за постигането на тази цел.