Според проучване на Евробарометър, публикувано днес, за първи път мнозинството от европейците смятат, че гласът им е от значение в ЕС. Увеличава се и броят на хората, които имат положителна представа за ЕС.

Европейският съюз има положителен образ и се възприема с доверие от повече от половината българи, сочат резултатите от есенното издание на проучването "Стандартен Евробарометър", проведено между 8 и 22 ноември.

И през 2018-а българите преобладаващо са еврооптимисти

И през 2018-а българите преобладаващо са еврооптимисти

Но евроскептиците стават все повече

Като цяло за Европа доверието в Съюза е непроменено — средно 42 % (+1), и остава на най-високото си равнище от есента на 2010 г. насам.

Във всички 28 държави членки мнозинството от отговорилите се чувстват граждани на ЕС.

Голямо мнозинство от отговорилите подкрепят "свободното движение на гражданите на ЕС" (83 %, +1 процентен пункт в сравнение с пролетта на 2018 г.)

Миграцията и тероризмът остават основни тревоги на европейците.

Българите на трето място по доверие в ЕС

Българите на трето място по доверие в ЕС

56% от сънародниците ни имат доверие в структурите на ЕС