Какво постигна България по време на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз?

Работата през последните шест месеца и напредъкът по поставените задачи са обобщени в четвъртия и последен видеоклип за Българското председателство.

В него са събрани постиженията по четирите приоритета, които България си постави за периода начело на Съвета на Европейския съюз:

- Бъдещето на Европа и младите хора;

- Стабилна и сигурна Европа;

- Цифрова икономика и умения на бъдещето;

- Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.

"В продължение на половин година страната ни беше основен посредник и двигател при взeмането на решенията от европейския дневен ред. През тези шест месеца българските министри и експерти водиха над 1900 заседания в София, Брюксел, Люксембург и Страсбург", похвалиха се от Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС. 

Само в София, с помощта на доброволците за председателството, са били посрещнати над 34 000 делегати.

"Страната ни работи усилено по всички теми по пътя към единна, сигурна и дигитална Европа", увериха българските власти.

Като едно от най-големите постижения във видеото е представена срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе в столицата на 17 май. Тогава европейските лидери приеха Декларацията от София, към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани.