Министерският съвет отпусна 15 милиона лева от централния бюджет на Българската академия на науките (БАН), съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев. Част от парите ще отидат за младите учени.

Председателят на БАН академик Юлиан Ревалски смята, че ще се подобрят научните изследвания в България като цяло. От БАН високо оценяват диалога с премиера Бойко Борисов.
Субсидията ще се разпределя на база постигнати резултати през годината. Тази сума била изключително важна в този момент, допълни академик Ревалски.

15-те млн. лева са включени в проект на споразумение между Министерския съвет и Българската академия на науките, уточниха от Министерския съвет.

Двете страни се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на БАН с конкретни задачи. Задачите могат да са секторни или институционални. МС и БАН започват обсъждане на принципите за финансиране на Академията.

Предоставената сума за БАН е от планираните в централния бюджет средства за наука. Те ще бъдат разпределени между звената на БАН въз основа на резултатите и оценката за научната дейност.

На Министерството на образованието и науката се възлага да изработи в сътрудничество с представители на научната общност механизъм за диференциран ръст на субсидията за стипендии на докторантите в зависимост от показателите от научната дейност и резултатите на научните организации и висшите училища.

От Министерството на образованието и науката заедно с останалите министерства и научната общност ще изготвят и предложат на МС проекти на национални научни програми за финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвращаемост.

БАН получава още 15 млн. лв. от централния бюджет

БАН получава още 15 млн. лв. от централния бюджет

Академията сваля черните знамена

С отделно постановление Министерският съвет отпусна предвидения в одобреното споразумение допълнителен трансфер за БАН за 2018 г. в размер на 15 млн. лева, поясняват от МС.