Очакваме да няма сътресения от политически характер през 2017 година.

Това обяви доц. Виктор Йоцов, ръководител на проекта за изработване на Годишния доклад за икономическо развитие и политики в България. Институтът за икономически изследвания при БАН представи оценките за 2016 г. и очакванията за настоящата година.

Като страна с ограничен мащаб и със слаба икономика България е силно зависима от външните среди, подчерта Йоцов. Той отчете забавяне на растежа на световната икономика през 2016 година и предвиди бавно възстановяване през следващите години.

Като резултат от глобалната финансова криза се забелязва намаляване на значението на външната търговия. Ако темповете на растеж превъзхождаха темповете на глобалното производство, то сега те почти са се изравнили, изтъкна Йоцов. По думите му, експортният ни потенциал намалява. Затова трябва да търсим други фактори на растеж.

По отношение на глобалните тенденции очакванията са, че икономическата активност, измерена чрез БВП, ще се ускори най-вече поради плавното нарастване на БВП в САЩ и еврозоната. Темповете обаче ще останат в рамките на 3-4%.

"Очакваме външното търсене леко да се подобри в средносрочен план", посочи Йоцов.

Той прогнозира, че през 2017 г. растежът на БВП ще достигне малко над 3%, което е неудовлетворително. Можем да очакваме малко увеличение на цените. Прогнозите са и за слабо нарастване на заетостта с темпове около половин процент.

От института посочват още, че в средносрочен план фискалната политика е изправена пред сериозни предизвикателства и това налага отговорни политически решения.

Приоритет на правителството трябва да е избягването на прекомерно дефицитно харчене и недопускането на навлизане на икономиката в дългова спирала.