Правителството прие годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2017 г. През 2016 г. се бележи реален ръст от 5,3% при брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл "Селско, горско и рибно стопанство". Тя възлиза на 3,817 млрд. лева по текущи цени.

Предварителни данни сочат, че през първото тримесечие на 2017 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, се запазва на същото ниво като същият период на 2016 г. През второто тримесечие от 2017 г. има ръст от 0,9 процента спрямо миналата година.

МЗХГ се обединява с бизнеса за развитието на земеделието и селските райони

МЗХГ се обединява с бизнеса за развитието на земеделието и селските райони

Министерството ще обменя становища и опит с индустриалците

Стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за 2016 г. е 7,32 млрд. лева, с 5,3% под нивото от предходната година. При продукцията от растениевъдството има намаление с 2,1% на годишна база, а тази от животновъдството - с 12,7%. От пресцентъра на Министерски съвет обясняват, че това се дължи на пол-ниските цени на повечето селскостопански продукти.

През миналата година се отчита увеличение както на износа с 8,2%, така и на вноса на селскостопански стоки с 4,9% спрямо 2015 г. Заради по-големият износ, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17,1% в сравнение с 2015 г., достигайки близо 1,2 млрд. евро.

През първите 6 месеца от 2017 г., по предварителни данни, салдото в търговията с аграрни стоки възлиза на 60,4 млн. евро. През 2016 г. както и през първото полугодие на 2017 г. страната изнася най много зърно и маслодайните семена, следвани от растителни мазнини, хлебни и тестени сладкарски изделия, тютюн и тютюневи изделия, птиче месо и др.

Няма проблем с европарите за земеделие, сигурен Порожанов

Няма проблем с европарите за земеделие, сигурен Порожанов

Реколтата за тази година е рекордна

За Кампания 2016 през юни 2017 г. Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет са наредени 1,68 млрд. лева. През 2016 г. стартира реалното изплащане на средства по Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г.

Общият размер на изплатените публични средства по ПРСР през годината е 364,8 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители в страната през 2016 г. са предоставени 213,5 млн. лева под формата на държавни помощи, в т. ч. изплатени 106,6 млн. лева по схеми за държавни помощи от ДФ "Земеделие", 36 млн. лева - приспаднати от преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства, и 70,9 млн. лева - по схема за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство.

Държавен фонд земеделие компенсира собственици с близо 2 млн. лева

Държавен фонд земеделие компенсира собственици с близо 2 млн. лева

Компенсация получили 203 земеделски стопани с напълно пропаднали площи