Благодарение на дисциплинираната и последователна политика за поддържане на положително или близко до балансирано салдо през последните години страната ни влезе в добро състояние в извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса.

Това написа премиерът Бойко Борисов във "фейсбук".

През 2019 г. се придвижихме с едно място напред и вече сме втори след Естония с най-нисък дълг на сектор "Държавно управление" в ЕС за 2019 г. - 20,4 % от БВП. Спрямо 2018 г. отчитаме понижение на този показател с 1,9%.,подчертава той.

По думите му през първите два месеца на тази година сме отчели ускорение на растежа на оборота в промишлеността на вътрешния пазар и той е достигнал 9,7 % спрямо същия период на миналата година.

Оборотите в търговията на дребно за януари-февруари също са нараснали, както и износът ни на стоки с 4,9 %.

Борисов: Не сме разхлабили нищо, което да донесе пари в бюджета

Борисов: Не сме разхлабили нищо, което да донесе пари в бюджета

Нито един разход не бил съкратен

Дори и през месец март параметрите на изпълнението на бюджета са добри, като консолидираната фискална програма отчита превишение на приходите над разходите в размер на 1,2 % от прогнозния БВП, пояснява Борисов.

Той посочва, че заради пандемията и негативните фискални ефекти по линия на спад в приходите, вследствие на ограничителните мерки в страната и основните търговски партньори от ЕС и трети страни, очакванията са, че параметрите по изпълнението на бюджета ще се проявят с известно забавяне и ще бъдат силно изразени през второто и третото тримесечие на настоящата година.

Затова българското правителство предприело действия за запазване на работните места като "60 на 40", както и редица други мерки в помощ на хората и на бизнеса.

Изплащат първите компенсации по мярката 60/40

Изплащат първите компенсации по мярката 60/40

Ще ги получат 68 работодатели за 1065 служители

Не предвиждаме ограничаване на плащанията по големите инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране и изпълнение с разчетите за годината, с което ще подкрепим инвестициите при очаквания спад в непубличния сектор, отбелязва премиерът.

Предприети са действия и за преструктуриране на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС, с което за мерки за подкрепа на икономиката и борба със заразата с COVID-19 ще бъдат осигурени 870 млн. лв.

В прогнозите си ЕК посочва, че силата на българската икономика и положителните външни и фискални баланси преди избухването на пандемията от COVID-19, са предпоставка за бързо икономическо възстановяване. Очакванията на експертите са това да се случи още през 2021 г., за което правителството ще положи максимални усилия, за да помогне на всеки един българин, изтъква още Борисов.