Кметът на София Бойко Борисов ще представи в 11.00 часа инвестиционната програма на Столична община за кв. "Суходол".

Програмата е за е периода 2008- 2009 година.

На представянето са поканени да присъстват представители на сдружение „Диалог за Суходол" и сдружение „Зелен Алианс".

Програмата в направление „Инвестиции и строителство" е в размер на 14 милиона 410 хиляди лева.
Сред приоритетите са изграждане на главни канализационни коректори на квартала на стойност 5 милиона лв., корекция на река Суходолска в рамките на квартала на стойност 4 милиона , подмяна на стари съществуващи водопроводи на стойност 2 мил. лв., саниране на здравната служба, ремонт на училището и спортната зала и изграждане на спортни площадки към него.

Програмата в направление „ Транспорт и комуникации" е на стойност 2 милиона лв. и включва цялостно изграждане на улиците „Орех" и „Ст. Станиславов", ,доизграждане на улиците „2-ри юни", ул. „Брегалница", „Кирил Христов ", „Люлинска", „Перла".

Предвидени са средства и за изготвяне на технически задания за проектиране на отсечки на улиците . „Труд", „Игрище", „Овче поле" , „Момина сълза", „Бели брод".

В направление „Архитектура и градоустройство" ще бъдат разгледани възможните промени в общия устройствен план по отношение на зоните за застрояване. Възложено е изработване на работен проект за изграждане на надлез на ул. „Суходолска" при железопътния прелез и изграждането му. Общата приблизителна стойност за осъществяване на проекта е 10 милиона и 500 хиляди лева.

В направление „Зелена система , екология и земеползване" са предвидени 540 хил. лв. за рехабилитация, проектиране и изграждане на парковете и градините в квартала и 4 милиона за изграждане на система за оползотворяване на сметищния газ и получаване на електрическа и топлинна енергия.

Програмата предвижда и рекултивация на депото и терена около него след приключване на неговата експлоатация. Проектът за рекултивация е за около 4 милиона лв. и ще бъде реализиран в периода 2009- 2010 година.

Средствата за 2008 г. са включени в проекта за бюджет.

В същото време жтелите
на кв. "Суходол" ще проведат поредния си протест в 11.30 часа в местното читалище, съобщиха организаторите.

Причина за протеста е планираната за същия ден среща между кметът на София Бойко Борисов и две сдружения, на която ще бъде дискутирана инвестиционната програма за кв. "Суходол". По думите на протестиращите това са "две виртуални сдружения, зад които не стои нито един жител на квартал Суходол и столицата".

Според тях обсъжданите "компенсации", целят да заблудят потърпевшото население на квартала относно вредното влияние на отвореното с полиция и жандармерия депо.