Закон за превозвачите и създаване на две Камари, но не и приемане на идеята за Българска автомобилна камара. Това пишат в отворено писмо до премиера, председателя на транспортната комисия в парламента, транспортния министър и още институции, подписано от БССИТ, НСП, КАПБ.

Тяхното искане е да бъде оттеглен законопроекта за Закон за Българска автомобилна камара, внесен от депутата Станислав Иванов и група народни представители. В противен случай, те предупреждават, че на 14 юни 2018 г. ще има предупредителни стачни действия.
"Автобусните превозвачи ще преустановят превоза на пътници в цялата страна за няколко часа. На 25 юни 2018г. ще преминем към ефективни стачни действия до разрешаването на казуса", се казва в писмото.

Макрон готов на компромис по пакета за мобилност

Макрон готов на компромис по пакета за мобилност

Никакви разговори със САЩ не са възможни, без освобождаване на митата

Считаме, че политическите партии следва да оставят бранша сам да определи начина и формата на своето обединение, като до 15 юли 2018 г. ще уведомим обществото за нашето виждане за решаване на казуса, се казва в писмото.

Подробно в писмото се описва как функционира национален компетентен орган според Регламента в държавите членки на ЕС от държавни органи.

Авторите му питат какво ще се случи с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" след като нейните функции се вменят на Българска автомобилна камара? Ще бъде ли закрита тази институция?

Към настоящият момент националният компетентен орган по смисъла на този Регламент е ИА "Автомобилна администрация", респективно - министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения (МТИТС).

Протестиращите автопревозвачи пишат, че в законопроекта се изтъкват доводи за неефективност и съмнителни практики в действията на посочените администрации ("Автомобилна администрация").

"Притеснителен е факта, че представителите на властта и основно представители на управляващата партия изразяват съмнение относно съмнителни и корупционни практики в собствените си администрации.
В същото време така предложения Законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за независимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на пазара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията "автомобилен превозвач", особено с оглед факта, че същият допуска възможността конкурент в бизнеса да бъде компетентния орган по право прилагането на този закон", пише в писмото.

Превозвачите питат как бъдещата Автомобилна камара, в която конкуренти ще преценяват дали са налице условията за предоставяне на лиценз на кандидатите, ще предотвратят така наречените "съмнителни практики".

"По какъв начин чрез създаването на тази камара ще се гарантира сигурност и прозрачност при една съсловна организация, след като се твърди, че държавата не е в състояние да контролира собствените си подразделения и администрации?", питат авторите на писмото.

В така предложеният законопроект, поради характера на задължителното членство и заплахата от отнемане на лиценз, нарастват възможностите за натиск върху членовете в процеса на приемане на решения, пишат от автомобилните сдружения.

Още повече, че така предложения закон не предвижда възможност за свикване на общо събрание по искане на определена част от членовете и при предложен от тях дневен ред. Това навежда на извода, че се създават условия за несменяемост на управителните органи и установяване на правила в интерес на определени транспортни компании, стремящи се към завземане на пазарния сектор в страната.

Така ще бъдат създадени и условия за растяща корупция. Освен това, по никакъв начин не може да се гарантира, че чрез устава, етичния кодекс и други вътрешни документи няма да се въведат изисквания, несъдържащи се в закона, които да ограничават възможностите за упражняване на професията и не съответстват на правилата на конкуренцията.

Законопроектът не съдържа законови гаранции, които да не допускат посочените пороци, което от своя страна ще доведе както до деформиране на пазарните механизми и накърняване на конкуренцията, така и до корупционни практики, убедени са превозвачите.

Те съвсем ясно обвиняват в неистина авторите на Закона за автомобилна камара, че няма електронен регистър на автомобилния превозвач с нормативно определено минимално съдържание на информация за превозвачите. Тези твърдения или не кореспондират с фактическата обстановка или са неверни.

Веднага се привежда следния пример: "В свое писмо изх.№ 23-01-56/06.12.2017г. министър Московски твърди, че "националното ни законодателство е изцяло хармонизирано с разпоредбите на Регламент /ЕО/ 1071/2009 и изискването за водене на регистър кореспондира с разпоредбите на същия регламент."

Кое твърдение е вярно, питат браншовиците. Те недоумяват и какво ще стане с агенция "Автомобилна администрация" след като функциите й бъдат иззети от друга институция.

Авторите предполагат, че е необходимо изготвянето на Закон за бранша /ако такъв Закон е допустим от правна гледна точка/, с който да се предвиди създаване на две Камари: Камара на автомобилните превозвачи на товари и Камара на автомобилните превозвачи на пътници. Те се обосновават на Европейското законодателство, отразени в Регламент /ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009г., относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози.

"С така предложения законопроект № 854-01-43, внесен от народният представител Станислав Иванов и група народни представители институциите и народните представители са на път да разглеждат, респективно да приемат един изцяло лобистки Закон, с неверни и неясни мотиви, с което държавата ще абдикира окончателно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортният сектор", пише в писмото.

Обединение на двата бранша в една Автомобилна камара е невъзможно, поради факта, че дейностите ни не само са с различна специфика, но са и несъвместими една с друга, пишат браншовиците.

Проблемите на автобусния бранш са много, признават те и дават примери като нерегламентираният превоз на пътници, за който народните представители и Министърът на Транспорта вече 8 години отказват да чуят.

Тотално обърканата Републиканска транспортна, която води до пълен хаос в обслужването, за която министър Московски, преди три години обеща, че ако не бъде създадена нова транспортна схема в срок от 6 месеца, ще подаде оставката си, обществените поръчки, които противоречат на Регламент 1370 ЕО, категоричният и по никакъв начин несанкциониран отказ на почти всички кметове на Общини в България да изпълняват разпоредбите на Закона за автомобилните превози.

Като проблем посочват и нищожните субсидии и компенсации предвидени в ДБ, на фона на необходимите и в пълно противоречие с Регламент 1370, както и липсата на каквото и да е грантово финансиране за бранша и редица други, които сме заявявали многократно пред всички институции, като нито един не беше решен. Според авторите на писмото тези проблеми доведоха до фалит на две трети от пътническите транспортни фирми и остави повече от 60 Общини без транспорт.