Депутатите от БСП зачеркнаха плоския данък. Мина времето на плоския данък, заяви Драгомир Стойнев по време на дебатите за корпоративното данъчно облагане в парламента.

Според социалиста плоският данък нямало да изсветли икономиката. Ако това облагане е толкова добро, всички развити държави ще го прилагат, смята той.

Патриотите оспориха сегашното мнение на народните избраници от левицата и изтъкнаха, че като са на власт въвеждат плоския данък, а като са опозиция - искат отмяната му.

Пламен Димитров отново се обяви против плоския данък

Пламен Димитров отново се обяви против плоския данък

Плоският данък не е довел до свиване на сивия сектор според Димитров

От ДПС също защитиха плоския данък. Ако този данък остане, парите за социална политика ще бъдат повече, заяви Йордан Цонев.

С проекта на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат в националното законодателство разпоредби, в съответствие с тези в Директива 2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Проектът прецизира някои разпоредби на действащия закон с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.

Горанов скептичен към призивите за промяна на плоския данък

Горанов скептичен към призивите за промяна на плоския данък

Бюджетът губи между милиард и два милиарда лева при въвеждане на прогресивна скала

Предлага се по-широк обхват на регулируемите разходи по заеми от този на действащото правило, като в него се включват всички разходи за лихви по всякакъв вид дълг, други разходи, които са икономически еквивалентни на лихви, както и други разходи, направени във връзка с набирането на средства. Извън регулация остават разходите за наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки, които не са свързани с финансиране.

Запазва се действащото освобождаване на кредитните институции от регулиране на слабата капитализация, като е предвидено освобождаването им и по отношение на новото правило за ограничаване на приспадането на лихви. Въвежда се възможност в определени случаи, въпреки че данъчно задълженото лице не осъществява дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то да може да подаде годишна данъчна декларация.

Дава се възможност на операторите на ваучери за храна да използват получените суми от работодатели по предоставените им ваучери и за заплащане на данък върху добавената стойност, включен в номиналната стойност на ваучерите за храна, в случай че такъв е изискуем по закон.

Инициатива за диференцирано ДДС и отмяна на плоския данък

Инициатива за диференцирано ДДС и отмяна на плоския данък

Дори хората, които получават социални помощи, плащат ДДС, когато купуват хляб и мляко

Предлагат се промени във връзка с реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.

От въвеждането на предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се очаква намаляване на административната тежест за лицата и на разходите за спазване на законодателството, както и намаляване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане.